Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 18

Giáo án môn Tin học 12

Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 18: Ôn tập được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 12 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 12 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Củng cố, hệ thống cho học sinh những kiến thức đã học trong học kỳ I: Khái niệm về cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access (Phần mềm Access, cấu trúc bảng, các thao tác cơ bản trên bảng, biểu mẫu)

2. Kỹ năng: Thực hiện được các thao tác làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access.

II. Chuẩn bị:

  • Giáo viên: Giáo án, SGK, SGV, máy chiếu Projector.
  • Học sinh: Sách giáo khoa, đồ dùng học tập.

III. Tổ chức các hoạt động học tập

1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kim tra bài cũ: Tiến hành trong quá trình ôn tập.

3. Tiến trình bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Củng cố, hệ thống kiến thức

GV: Gọi HS nhắc lại kiến thức.

HS: Trả lời.

GV: Hệ thống lại những kiến thức trọng tâm đã học.

HS: Nghe giảng, ghi nhớ.

GV: Trình chiếu bài tập trắc nghiệm trên máy chiếu.

HS: Quan sát, suy nghĩ.

GV: Kết luận đáp án đúng.

GV: Cho học sinh phát vấn câu hỏi.

HS: Trình bày câu hỏi.

GV: Giải đáp thắc mắc của học sinh.

HS: Nghe giảng, ghi nhớ.

Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (20 phút)

I. LÝ THUYẾT

1. Khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu.

- Khái niệm cơ sở dữ liệu.

- Hệ cơ sở dữ liệu

- Các mức thể hiện của CSDL.

- Các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL.

2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

- Các chức năng của hệ quản trị CSDL.

- Vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL.

- Các bước xây dựng CSDL.

3. Giới thiệu MicrosoftAccess

- Khái niệm.

- Khả năng của Access.

- Các loại đối tượng chính.

- Các chế độ làm việc với các đối tượng.

4. Cấu trúc bảng.

- Khái niệm chính.

- Các bước tạo cấu trúc bảng.

- Khoá chính.

5. Các thao tác cơ bản trên bảng.

- Các thao tác cơ bản trên bảng.

- Lọc dữ liệu.

6. Biểu mẫu.

II. BÀI TẬP

1. Bài tập trắc nghiệm.

2. Bài tập: Giải các bài tập trong sách giáo khoa học sinh yêu cầu.

Đánh giá bài viết
1 298
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học lớp 12

Xem thêm