Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 41

Giáo án môn Tin học 12

Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 41: Bài tập được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 12 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 12 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức cơ bản về Access

2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng về thiết kế bảng và báo cáo bằng phương pháp Wizard, lưu trữ.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: SGK tin 12, SGV tin 12, phòng máy, máy chiếu.

2. Học sinh: Đồ dùng học tập: SGK Tin 12, Vở ghi.

III. Tổ chức các hoạt động học tập

1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong quá trình chữa bài tập.

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Giới thiệu nội dung thực hành (10 phút)

GV: Giới thiệu nội dung bài tập.

HS: Nghe giảng, quan sát.

GV: Liên kết giữa các bảng?

HS: Liên kết bảng TAC_GIA với bảng TG_SACH qua thuộc tính MaTG.

Bảng SACH với bảng TG_SACH qua thuộc tính MaSach.

GV: Khoá chính?

HS: Bảng TAC_GIA: MaTG; Bảng SACH: MaSach; Bảng TG_SACH: Maso.

GV: Yêu cầu HS xác định các trường và điều kiện cần thiết ở bài tập 2.

HS: Suy nghĩ.

GV: Có thể làm trực tiếp trên báo cáo với các điều kiện đó hay không?

HS: Không, phải thực hiện thông qua truy vấn.

Hoạt động 2: Học sinh thực hành (30p)

- GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập trên máy.

HS: Thực hành trên máy theo yêu cầu của GV.

GV: Quan sát, giải đáp thắc mắc của HS trong quá trình thực hành.

Tổng kết đánh giá và cho điểm một số bài.

Bài tập 1. Em hãy lập CSDL QL_SACH có các bảng được mô tả như sau:

- TAC_GIA: MaTG, TenTG, NgaySinh, NgayMat, LinhVuc

- SACH: MaSach, TenSach, Sotrang, NXB, NamXB, Noidung, Giatien.

- TG_SACH: Maso, MaTG, MaSach

Hãy xác định và lập liên kết giữa các bảng.

Bài tập 2. Trong CSDL QL_SACH, hãy tạo báo cáo:

a, In danh sách tác giả viết về lĩnh vực “Kinh doanh”

b, Liệt kê các sách trong lĩnh vực “tâm lí” và “Sức khỏe”

c, In ra sách và tác giả của NXB “Giáo dục”

Hướng dẫn:

- Các báo cáo ở bài tập 2 cần lấy nguồn từ các truy vấn.

- Truy vấn 2a gồm các trường: MaTG, TenTG, NgaySinh, NgayMat, LinhVuc. Điều kiện của trường LinhVuc là: "Kinh doanh"

Truy vấn 2b gồm các trường: MaSach, TenSach, Sotrang, NXB, NamXB, Noidung, Giatien, LinhVuc. Điều kiện của trường Linh vực là: "Tam ly" or "Suc khoe".

Truy vấn 2c gồm các trường: MaTG, TenTG, MaSach, TenSach, NXB. Điều kiện của NXB là “Giáo dục”.

Đánh giá bài viết
1 128
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học lớp 12

Xem thêm