Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 46

Giáo án môn Tin học 12

Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 46: Ôn tập học kì II được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 12 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 12 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

  • Hiểu các thao tác làm việc với các đối tượng: Query, report, biểu mẫu.
  • Hiểu các khái niệm về cơ sở dữ liệu quan hệ, các thao tác với CSDL quan hệ.

2. Kĩ năng

  • Thực hiện được các thao tác tạo liên kết, tạo truy vấn trên nhiều mẫu hỏi, tạo báo cáo,
  • Biết đặt khóa chính.

3. Thái độ: Thái độ nghiêm túc, tích cực học tập.

II. Chuẩn bị

  • Giáo viên: Giáo án, SGK, SGV, tài liệu tham khảo.
  • Học sinh: SGK, đồ dùng học tập.

III. Tổ chức các hoạt động học tập

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ: Tiến hành trong quá trình ôn tập

3. Tiến trình bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Lý thuyết (20p)

GV: Nêu các đối tượng đã học trong Accesss, cho biết vai trò của từng đối tượng?

HS: Trả lời.

GV: Phân biệt hai chế độ làm việc của từng đối tượng?

HD: Nên kẻ bảng để so sánh từng đối tượng cho dễ học.

GV: Tại sao phải liên kết các bảng? Thao tác liên kết gồm những bước nào?

Chú ý: Nhớ chọn khóa chính

GV: Vai trò của mẫu hỏi. Các thao tác với mẫu hỏi.

HS: Suy nghĩ trả lời.

GV: Hệ thống lại các kiến thức về CSDL quan hệ.

HS: nghe giảng.

GV: Có mấy thao tác tạo lập CSDL quan hệ? Đó là những thao tác nào?

HS: 3 thao tác.

Hoạt động 2: Bài tập (20p)

GV: Mở CSDL HOCSINH đã học ở các tiết thực hành trước.

Yêu cầu HS thực hành:

+ Tạo biểu mẫu nhập liệu cho bảng HOCSINH.

+ Tạo mẫu hỏi thống kê điểm trung bình, cao nhất thấp nhất theo tổ.

+ Tạo báo cáo thống kê điểm thi theo tổ.

HS: Làm bài tập theo yêu cầu của GV.

I. Lí thuyết

1. Các đối tượng: Query, Report, biểu mẫu.

+ Khái niệm và vai trò của từng đối tượng

+ Cách tạo, có hai cách

Create ....... in Design View (Tự thiết kể)

Create ....... by Using Wizard (dùng thuật sĩ)

+ Có hai chế độ làm việc với các đối tượng

Chế độ thiết kế: (Design View)

Chế độ Datasheet View (Form View với biểu mẫu)

+ Vai trò của từng chế độ.

2. Cách tạo liên kết giữa các bảng:

- Đối với các bảng cần chú ý

+ Đặt tên cho trường (Fields name)

+ Chọn kiểu dữ liệu (Data type)

+ Chọn độ rộng cho trường

+ Chọn khóa chính cho bảng

+ Các bước tạo liên kết.

3. Tạo mẫu hỏi

- Các bước tạo mẫu hỏi trên 1 bảng hoặc nhiều bảng

- Lập công thức tính toán, sử dụng các hàm

- Lọc dữ liệu theo điều kiện

- Sắp xếp dữ liệu

4. Cơ sở dữ liệu quan hệ

- Khái niệm, xác định khóa, khóa chính.

- Các thao tác với CSDL quan hệ: tạo lập, cập nhật, khai thác.

II. Bài tập

1. Form

- Biểu mẫu giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc xem, nhập dữ liệu.

2. Mẫu hỏi

- Tạo mẫu hỏi theo một tiêu chí nào đó

- Lọc trên mẫu hỏi

- Thực hiện tính toán trên mẫu hỏi.

3. Báo cáo

- Thống kê, trình bày văn bản theo khuôn mẫu định sẵn.

Đánh giá bài viết
1 284
Sắp xếp theo

    Giáo án Tin học lớp 12

    Xem thêm