Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 35

Giáo án môn Tin học 12

Giáo án môn Tin học lớp 12 bài 35: Cơ sở dữ liệu quan hệ được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 12 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 12 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

  • Nắm được khái niệm mô hình dữ liệu và biết sự tồn tại của các loại mô hình CSDL.
  • Nắm được khái niệm mô hình dữ liệu quan hệ và các đặc trưng cơ bản của mô hình này.

2. Kỹ năng

  • Có sự liên hệ với các thao tác cụ thể ở chương II.
  • Có sự liên hệ với các thao tác cụ thể trình bày ở chương II.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: Giáo án, Sách GK Tin 12, Sách GV Tin 12, máy tính, máy chiếu.

2. Học sinh: Sách GK tin 12, vở ghi.

III. Tổ chức các hoạt động học tập:

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Không.

3. Tiến trình bài học

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Mô hình dữ liệu (15p)

GV: Theo em để tiến hành xây dựng và khai thác một hệ CSDL thường được tiến hành qua mấy bước?

HS: Trả lời.

GV: Như trong chương I các em đã được học một CSDL bao gồm những yếu tố nào?

HS: Trả lời câu hỏi:

GV: Như đã biết ở các chương trước, có thể mô tả dữ liệu lưu trữ trong CSDL bằng ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu của một hệ QTCSDL cụ thể. Tuy nhiên, để mô tả các yêu cầu dữ liệu của một tổ chức sao cho dễ hiểu đối với nhiều người sử dụng khác nhau cần có mô tả ở mức cao hơn (trừu tượng hóa) – mô hình dữ liệu.

GV: Theo mức mô tả chi tiết về CSDL, có thể phân chia các mô hình thành 2 loại.

Các mô hình lôgic (còn được gọi là mô hình dữ liệu bậc cao) cho mô tả CSDL ở mức khái niệm và mức khung nhìn.

Các mô hình vật lí (còn được gọi là các mô hình dữ liệu bậc thấp) cho biết dữ liệu được lưu trữ như thế nào.

1. Mô hình dữ liệu:

· Cấu trúc dữ liệu.

· Các thao tác và các phép toán trên dữ liệu.

· Các ràng buộc dữ liệu.

a. Khái niệm: Mô hình dữ liệu là một tập các khái niệm, dùng để mô tả CTDL, các thao tác dữ liệu, các ràng buộc dữ liệu của một CSDL.

b. Các loại mô hình dữ liệu

- Mô hình DL hướng đối tượng

- Mô hình DL quan hệ

- Mô hình dữ liệu phân cấp

Hoạt động 2: Mô hình dữ liệu quan hệ (25)

GV: Mô hình quan hệ được E.F.Codd đề xuất năm 1970. Trong khoảng hai mươi năm trở lại đây các hệ CSDL theo mô hình quan hệ được dùng rất phổ biến.

GV: Em hãy nhắc lại khái niệm về CSDL, khái niệm về hệ QTCSDL?

HS: Trả lời câu hỏi:

GV: Về mặt rằng buộc: không được có hai bộ nào trong một bảng giống nhau hoàn toàn; với sự xuất hiện lặp lại của một số thuộc tính ở các bảng, mối liên kết giữa các bảng được xác lập. Mối liên kết này thể hiện mối quan hệ giữa các chủ thể được CSDL phản ánh.

2. Mô hình dữ liệu quan hệ:

Trong mô hình quan hệ:

+ Về mặt cấu trúc dữ liệu được thể hiện trong các bảng. Mỗi bảng thể hiện thông tin về một loại đối tượng (một chủ thể) bao gồm các hàng và các cột. Mỗi hàng cho thông tin về một đối tượng cụ thể (một cá thể) trong quản lí.

+ Về mặt thao tác trên dữ liệu: có thể cập nhật dữ liệu như: thêm, xóa hay sửa bản ghi trong một bảng.

+ Về mặt ràng buộc dữ liệu: dữ liệu trong một bảng phải thỏa mãn một số ràng buộc.

Đánh giá bài viết
1 131
Sắp xếp theo

Giáo án Tin học lớp 12

Xem thêm