Chuẩn kiến thức môn Tiếng Việt lớp 1

Bộ chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 1 môn tiếng Việt

Chuẩn kiến thức môn Tiếng Việt lớp 1 là phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 cả năm cho các thầy cô tham khảo giảng dạy chuẩn bị hiệu quả cho các tiết học chất lượng cao. Mời các thầy cô cùng tham khảo và tải về bản đầy đủ.

Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 1

Tuần

Tên bài dạy

Yêu cầu cần đạt

Ghi chú

1

Bài 1: e

- Nhận biết được chữ và âm e

- Trả lời được 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK.

- HS khá, giỏi luyện nói 4-5 câu xoay quanh chủ đề học tập qua các bức tranh trong SGK

Bài 2: b

- Nhận biết được chữ và âm b.

- Đọc được: be.

- Trả lời được 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK.

Bài 3:

Dấu sắc

- Nhận biết được dấu sắc và thanh sắc.

- Đọc được:

- Trả lời được 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK.

2

Bài 4:

Dấu hỏi

Dấu nặng

- Nhận biết được dấu hỏi và thanh hỏi, dấu nặng và thanh nặng.

- Đọc được: bẻ, bẹ

- Trả lời được 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK.

- Từ tuần 2-3 trở đi, GV cần chú ý rèn tư thế đọc đúng cho HS

Bài 5:

Dấu huyền

Dấu sắc

- Nhận biết được dấu huyền và thanh huyền, dấu ngã và thanh ngã.

- Đọc được: bè, bẽ.

- Trả lời được 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK.

Bài 6:

be, bè, bé,

bẻ, bẽ, bẹ

- Nhận biết được các âm, chữ e, b và dấu thanh: dấu sắc / dấu hỏi / dấu nặng / dấu huyền / dấu ngã /.

- Đọc được tiếng be kết hợp với các dấu thanh be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ

- Tô được e, b, và các dấu thanh

Bài 7

ê, v

- Đọc được ê, v, bê, ve; từ và dấu ứng dụng

- Viết được ê, v, bê, ve (viết được 1/2 số dòng qui định trong vở tập viết, tập một)

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: bế, bé

HS khá, giỏi bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh minh hoạ ở SGK; viết được đủ số dòng qui định ở vở tập viết 1 tập một.

Tập viết tuần 1: Tô các nét

cơ bản

- Tô được các nét cơ bản theo vở Tập viết 1, tập một

- HS khá, giỏi có thể viết được các nét cơ bản

Tập viết tuần 2: Tập tô e, b, bé

- Tô và viết được các chữ: e, b, bé theo vở Tập viết 1, tập một

3

Bài 8:

l, h

- Đọc được l, h, lê, hè; từ và các câu ứng dụng

- Viết được l, h, lê, hè (viết được ½ số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập một)

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: le, le

- HS khá,giỏi bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh (hình) minh họa ở SGK; viết được đủ số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập một.

Bài 9:

O, C

- Đọc được o, c, bò, cỏ; từ và các câu ứng dụng.

- Viết được: o, c, bò, cỏ

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: vó bè.

Bài 10:

Ô, Ơ

- Đọc được ô, ơ, cô, cờ; từ và câu ứng dụng.

- Viết được: ô, ơ, cô, cờ.

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: bờ hồ

* GDMT: GD HS tình cảm yêu quý thiên nhiên, có ý thức giữ gìn vẻ đẹp thiên nhiên đất nước.

Bài 11

Ôn tập

- Đọc được ê, v, l, h, o, c, ô, ơ: các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 7 đến bài 11.

- Viết được: ê, v, l, h, o, c, ô, ơ:; các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 7 đến bài 11

- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh kể: hổ.

Bài 12:

I, a

- Đọc được i, a, bi, cá; từ và các câu ứng dụng.

- Viết được: i, a, bi, cá

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: lá cờ

4

Bài 13

n, m

- Đọc được: n, m, nơ, me; từ và câu ứng dụng

- Viết được: n, m, nơ, me

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: bố mẹ, ba má

Từ tuần 4 trở đi, HS khá, giỏi biết đọc trơn

Bài 14:

d, đ

- Đọc được: d, đ, dê, đò; từ và các câu ứng dụng

- Viết được:d, đ, dê, đò

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: dế, cá cờ, bi ve, lá đa

Bài 15

t, th

- Đọc được: t, th, tổ, thỏ; từ và các câu ứng dụng

- Viết được: t, th, tổ, thỏ

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: ổ, tổ

Bài 16:

Ôn tập

- Đọc được: i, a, n, m, d, đ, t, th; các từ ngữ ứng dụng từ bài 12 đến bài 16.

Viết được: i, a, n, m, d, đ, t, th; các từ ngữ ứng dụng từ bài 12 đến bài 16.

- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: cò đi lò dò

- HS khá, giỏi kể được 2 – 3 đoạn truyện theo tranh

4

Tập viết

tuân 3

Lễ, cọ

bờ, hổ

- Viết đúng các chữ: lễ, cọ, bờ, hổ, bi ve kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập 1.

HS khá, giỏi viết được đủ số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập một

Tập viết

tuân 4

mơ, do

ta, thơ

- Viết đúng các chữ: mơ, do, ta, thơ, thợ mỏ kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập 1.

HS khá, giỏi viết được đủ số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập một

5

Bài 17

u, ư

- Đọc được: u,ư,nụ,thư; từ và các câu ứng dụng

- Viết được: u,ư,nụ,thư

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: thủ đô

Bài 18

x, ch

- Đọc được: x,ch,xe,chó từ và các câu ứng dụng

- Viết được: x,ch,xe,chó

- Luyện nói 2 – 3 câu theo chủ đề: xe bò, xe lu, xe ô tô

Bài 19

s,r

- Đọc được: s, r, sẽ, rễ; từ và các câu ứng dụng.

- Viết được: s, r, sẽ, rễ

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: rỗ cá

Bài 20

k, kh

- Đọc được: k, kh, kẻ, khế; từ và các câu ứng dụng.

- Viết được: k, kh, kẻ, khế

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: ù ù, vo vo, vù vù, ro ro, tu tu.

6

Bài 21

Ôn tập

- Đọc được: u, ư, x, ch, s, r, k, kh; các từ ngữ ứng dụng từ bài 17 đến bài 21.

- Viết được: u, ư, x, ch, s, r, k, kh; các từ ngữ ứng dụng từ bài 17 đến bài 21.

- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: thỏ và sư tử

HS khá, giỏi kể được 2 – 3 đoạn truyện theo tranh

Bài 22

p, ph, nh

- Đọc được p, ph, nh, phố xá, nhà lá; từ và các câu ứng dụng

- Viết được: p, ph, nh, phố xá, nhà lá

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: chợ, phố, thị xã.

Bài 23

g, gh

- Đọc được: g, gh, gà ri, ghề gỗ; từ và các câu ứng dụng.

- Viết được: g, gh, gà ri, ghề gỗ

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: gà ri, gà gô

Bài 24

q, qu, gi

- Đọc được: q, qu, gi, chợ quê, cụ già; từ và các câu ứng dụng.

- Viết được: q, qu, gi, chợ quê, cụ già

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: quà quê

Bài 25

ng, ngh

- Đọc được: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ; từ và câu ứng dụng.

- Viết được: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: bê, nghé, bế.

Bài 27

y, tr

- Đọc được: y, tr, y tá, tre ngà: từ và các câu ứng dụng.

- Viết được: y, tr, y tá, tre ngà

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: nhà trẻ

7

Bài 27

Ôn tập

- Đọc được: p, ph, nh, g, gh, q, qu, gi, ng, ngh, y, tr; các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 22 đến bài 27.

- Viết được: p, ph, nh, g, gh, q, qu, gi, ng, ngh, y, tr; các từ ngữ và câu ứng dụng

- Nghe hiểu và kể lại một đoạn câu truyện theo tranh truyện kể: tre ngà.

HS khá, giỏi kể được 2 – 3 đoạn truyện theo tranh

Bài 28

Chữ thường chữ hoa

- Bước đầu nhận diện được chữ in hoa.

- Đọc được câu ứng dụng và các chữ in hoa trong câu ứng dụng.

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: ba vì.

Bài 29

ia

- Đọc được: ia, lá tía tô; từ và các câu ứng dụng.

- Viết được: ia, lá tía tô

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: Chia quà.

Tập viết

tuần 5

của tự

thợ xẻ…

- Viết đúng các chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rô, phá cỗ kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.

HS khá, giỏi viết được đủ số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập một

Tập viết

tuần 6

nho khô

nghé ọ

- Viết đúng các chữ: nho khô, nghé ọ, chú ý, cá trê, lá mía kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.

HS khá, giỏi viết được đủ số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập một

8

Bài 30

ua, ưa

- Đọc được: ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ; từ và các câu ứng dụng.

- Viết được: ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: Giữa trưa

Bài 31

Ôn tập

- Đọc được: ia, ua, ưa; các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 28 đến bài 31.

- Viết được: ia, ua, ưa; các từ ngữ ứng dụng.

- Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Khỉ và rùa.

HS khá, giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh.

Bài 32

oi, ai

- Đọc được: oi, ai, nhà ngói, bé gái; từ và các câu ứng dụng

- Viết được: oi, ai, nhà ngói, bé gái

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: Sẻ, ri, bói cá, le le.

Bài 33

ôi, ơi

- Đọc được: ôi, ơi, trái ổi, bơi lội; từ và các câu ứng dụng.

- Viết được: ôi, ơi, trái ổi, bơi lội

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: Lễ hội

Bài 34

ui, ưi

- Đọc được: ui, ưi, đồi núi, gởi thư; từ và các câu ứng dụng

- Viết được:

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: Đồi núi

9

Bài 35

uôi, ươi

- Đọc được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi; từ và câu ứng dụng.

- Viết được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi.

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: Chuối, bưởi, vú sữa.

Bài 36

ay,â- ây

- Đọc được: ay,â,ây, mấy bay, nhảy dây; từ và câu ứng dụng.

- Viết được: ay,â,ây, mấy bay, nhảy dây

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: Chạy, bay, đi bộ, đi xe.

Bài 37

Ôn tập

- Đọc được các vần có kết thúc bằng I / y; từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 32 đến bài 37.

- Viết được các vần, từ ngữ ứng dụng từ bài 32 đến bài 37.

- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh kể truyện: Cây khế

HS khá, giỏi kể được 2 – 3 đoạn truyện theo tranh

Bài 38

eo,ao

- Đọc được: eo, ao, chú mèo, ngôi sao; từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được: eo, ao, chú mèo, ngôi sao

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: Gió, may, mưa, bảo,lũ

Tập viết

tuần 7

xưa kia

mùa dưa

- Viết đúng các chữ: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái, … kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.

HS khá, giỏi viết được đủ số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập một.

Tập viết

tuần 8

đồ chơi

tươi cười

- Viết đúng các chữ: đồ chơi, tươi cười ngày hội, vui vẻ, … kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một.

HS khá, giỏi viết được đủ số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập một

10

Bài 39

au, âu

- Đọc được: au,âu,cây cau, cái cầu; từ và các câu ứng dụng.

- Viết được: au, âu, cây cau, cái cầu

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề:Bà cháu

Bài 40

iu, êu

- Đọc được: iu, êu, lưỡi rìu, cái phễu; từ và câu ứng dụng:

- Viết được:

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: Ai chịu khó

Ôn tập

- Đọc được các âm, vần, các từ, câu ứng dụng từ bài 1 đến bài 40.

- Viết được các âm, vần, các từ ứng dụng từ bài 1 đến bài 40.

- Nói được 2-3 câu theo chủ đề đã học.

HS khá, giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh

Kiểm tra

giữa

học kì 1

- Đọc được các âm, vần, các từ, câu ứng dụng từ bài 1 đến bài 40, tốc độ 15 tiếng / phút.

- Viết được các âm, vần, các từ ứng dụng từ bài 1 đến bài 40, tốc độ 15 chữ / phút.

Bài 41

iêu, yêu

- Đọc được: iêu, yêu, diều sáo, yêu quý; từ và câu ứng dụng.

- Viết được: iêu, yêu, diều sáo, yêu quý

- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Bé tự giới thiệu.

Từ bài 41 ( nữa cuối HKI ) số câu luyện nói tăng từ 2-4 câu

11

Bài 42

ưu, ươu

- Đọc được: ưu, ươu, trái lựu, hươu sao; từ và các câu ứng dụng.

- Viết được: ưu, ươu, trái lựu, hươu sao

- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Hổ, báo, gấu, hươu, nai, voi.

Bài 43

Ôn tập

- Đọc được các vần có kết thúc bằng u / o, các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 38 đến bài 43.

- Viết được các vần, các từ ngữ ứng dụng từ bài 38 đến bài 40.

- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh kể truyện: Sói và Cừu

HS khá, giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh

Bài 44

on, an

- Đọc được: on, an, mẹ con, nhà sàn; từ và các câu ứng dụng.

- Viết được: on, an, mẹ con, nhà sàn

- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Bé và bạn bè.

Bài 45

ân, ă, ăn

- Đọc được: ân, ă, ăn, cái cân, con trăn; từ và câu ứng dụng.

- Viết được: ân, ă, ăn, cái cân, con trăn

- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Nặn đồ chơi

Tập viết

tuần 9 Cái kéo,trái đào

- Viết đúng cái chữ: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo … kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một

HS khá, giỏi viết được đủ số dòng quy định trong vở

Tập viết

tuần 10

chú cừu

rau non

- Viết đúng cái chữ: chú cừu, rau non, thợ hàn, dặn dò … kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, tập một

HS khá, giỏi viết được đủ số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập một.

Ngoài Chuẩn kiến thức môn Tiếng Việt lớp 1 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo toàn bộ đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán 1Tiếng Việt 1 hơn.

Đánh giá bài viết
6 20.821
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng Việt 1 Xem thêm