Học MS Excel 2013 bài 42: Hàm MINUTE

Cách dùng hàm MINUTE trong Excel

Bạn có bảng tính gồm các thông tin về: Giờ, phút, giây nhưng lại muốn tách ra lấy số phút. Bạn đang lo lắng, hay đang nghĩ mình sẽ so sánh đối chiếu từng dòng để lấy ra số phút. Việc đó làm bạn tốn rất nhiều thời gian, Excel hỗ trợ cho bạn một hàm để tách phút đó là hàm MINUTE, rất đơn giản và nhanh gọn, hãy cũng tìm hiểu nhé.

Học MS Excel 2013 bài 41: Hàm MODE

Hàm MINUTE là hàm chuyển đổi một số seri thành một phút, và kết quả trả về là số phút trong chuỗi số seri đó. Nhờ chức năng hữu ích của MINUTE mà bạn có thể tách được số phút dễ dàng trên bảng tính.

HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM MINUTE TRONG EXCEL

Cú pháp: MINUTE(serial-number)

  • Trong đó: Serial-number: Bắt buộc phải có. Giá trị muốn chuyển đổi thành phút.
  • Chức năng: Chuyển đổi một số giá trị thời gian về thành một phút trong biểu thức giờ phút giây. Phút được trả về dưới dạng số nguyên trong phạm vi từ 0 đến 59.

Ví dụ: Cho bảng tính như hình dưới. Yêu cầu tách số phút sang cột riêng.

Cách dùng hàm MINUTE trong Excel

- Bạn nhập công thức tại ô D4= MINUTE(D4) và kết quả số phút đã được tách.

Cách dùng hàm MINUTE trong Excel

- Sao chép công thức xuống các ô dưới để được kết quả.

Cách dùng hàm MINUTE trong Excel

Vậy là bạn đã biết cách sử dụng hàm MINUTE để chuyển đổi một số seri thành một phút rồi đó. Ngoài hàm tách phút bạn còn có thêm một số hàm như tách giờ, hoặc tách giây, ...

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Hàm HOUR trong Excel để tách giá trị giờ.

Đánh giá bài viết
2 326
Sắp xếp theo

Thủ thuật văn phòng

Xem thêm