Bộ sách giáo khoa lớp 5 Cánh Diều

Dưới đây là bản PDF demo sách giáo khoa lớp 5 Cánh diều năm 2024 - 2025 mới nhất. Mời các thầy cô tham khảo để chuẩn bị giảng dạy cho năm học mới.

1. Toán lớp 5 Cánh Diều

CHỦ ĐỀ 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ SỐ TỰ NHIÊN, PHÂN SỐ. SỐ THẬP PHÂN

Bài 1: Ôn tập về số tự nhiên

Bài 2: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Bài 3: Ôn tập về giải toán

Bài 4: Ôn tập và bổ sung về phân số

Bài 5: Ôn tập và bổ sung về các phép tính với phân số

Bài 6: Giới thiệu về tỉ số

Bài 7: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bài 8: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài 9: Bài toán liên quan đến quan hệ phụ thuộc

Bài 10: Luyện tập

Bài 11: Hỗn số

Bài 12: Phân số thập phân

Bài 13: Số thập phân

Bài 14: Số thập phân (tiếp theo)

Bài 15: Số thập phân (tiếp theo)

Bài 16: Số thập phân (tiếp theo)

Bài 17: Số thập phân bằng nhau

Bài 18: So sánh các số thập phân

Bài 19: Làm tròn số thập phân

Bài 20: Ôn tập về các đơn vị đo diện tích đã học

Bài 21: Héc-ta

Bài 22: Ki-lô-mét vuông

Bài 23: Em ôn lại những gì đã học

Bài 24: Em vui học toán

CHỦ ĐỀ 2. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Bài 25: Cộng các số thập phân

Bài 26: Trừ các số thập phân

Bài 27: Luyện tập

Bài 28: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000

Bài 29: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Bài 30: Nhân một số thập phân với một số thập phân

Bài 31: Luyện tập

Bài 32: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, …

Bài 33: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Bài 34: Luyện tập

Bài 35: Chia một số thập phân cho một số thập phân

Bài 36. Luyện tập

Bài 37: Luyện tập chung

Bài 38: Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân

Bài 39: Luyện tập chung

Bài 40: Tỉ số phần trăm

Bài 41: Tìm tỉ số phần trăm của hai số

Bài 42: Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước

Bài 43: Luyện tập chung

Bài 44: Sử dụng máy tính cầm tay

Bài 45: Tỉ lệ bản đồ

Bài 46: Luyện tập chung

Bài 47: Em ôn lại những gì đã học

Bài 48: Em vui học toán

Bài 49: Ôn tập chung

CHỦ ĐỀ 3: HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

Bài 50: Hình tam giác

Bài 51: Diện tích hình tam giác

Bài 52: Hình thang

Bài 53: Diện tích hình thang

Bài 54: Hình tròn. Đường tròn

Bài 55: Chu vi hình tròn

Bài 56: Diện tích hình tròn

Bài 57: Luyện tập về tính diện tích

Bài 58: Hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ

Bài 59: Hình khai triển của hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ

Bài 60: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Bài 61: Luyện tập chung

Bài 62: Thể tích của một hình

Bài 63: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

Bài 64: Mét khối

Bài 65: Thể tích hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Bài 66: Luyện tập

Bài 67: Luyện tập chung

Bài 68: Ôn tập về các đơn vị đo thời gian

Bài 69: Cộng số đo thời gian. Trừ số đo thời gian

Bài 70: Nhân, chia số đo thời gian với một số

Bài 71: Luyện tập

Bài 72: Vận tốc

Bài 73: Luyện tập

Bài 74: Quãng đường, thời gian trong chuyển động đều

Bài 75: Luyện tập

Bài 76: Luyện tập chung

Bài 77: Em ôn lại những gì đã học

Bài 78: Em vui học toán

Bài 79: Biểu đồ hình quạt tròn

CHỦ ĐỀ 4: THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT. ÔN TẬP CUỐI NĂM

Bài 79: Biểu đồ hình quạt tròn

Bài 80: Một số cách biểu diễn số liệu thống kê

Bài 81: Mô tả số lần lặp lại của một kết quả có thể xảy ra

Bài 82: Ôn tập về số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên

Bài 83: Ôn tập về phân số và các phép tính với phân số

Bài 84: Ôn tập về số thập phân và các phép tính với số thập phân

Bài 85: Ôn tập về tỉ số, tỉ số phần trăm

Bài 86: Ôn tập về hình học

Bài 87: Ôn tập về đo lường

Bài 88: Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất

Bài 89: Em ôn lại những gì đã học

Bài 90: Em vui học toán

Bài 91: Ôn tập chung

>> DOWNLOAD file SGK Toán 5 tập 1, 2 Cánh Diều >>

2. Tiếng Việt lớp 5 Cánh Diều

Bài 1. Trẻ em như búp trên cành

Bài 2. Bạn nam, bạn nữ

Bài 3. Có học mới hay

Bài 4. Có chí thì nên

Bài 5. Ôn tập giữa học kì I

Bài 6. Nghề nào cũng quý

Bài 7. Chung sức, chung lòng

Bài 8. Có lí có tình

Bài 9. Vì cuộc sống yên bình

Bài 10. Ôn tập cuối học kì I

Bài 11. Cuộc sống muôn màu

Bài 12. Người công dân

Bài 13. Chủ nhân tương lai

Bài 14. Gương kiến quốc

Bài 15. Ôn tập giữa học kì II

Bài 16. Cánh chim hòa bình

Bài 17. Vươn tới trời cao

Bài 18. Sánh vai với bè bạn

Bài 19. Ôn tập cuối năm học

>> DOWNLOAD file SGK Tiếng Việt 5 tập 1, 2 Cánh Diều >>

3. Tiếng Anh lớp 5 Cánh Diều

Tiếng Anh 5 Explore Our World

Getting started

Unit 1: Animal Habitats

Unit 2: Let's eat

Unit 3: On the move

Unit 4: Our senses

Unit 5: Out health

Unit 6: The world of school

Unit 7: The world of work

Unit 8: Fantastic holidays and festival

>> DOWNLOAD file SGK Tiếng Anh 5 Cánh Diều >>

Xem thêm:

Mời các bạn tải về để lấy bản PDF nhé!

Đánh giá bài viết
1 1.058
Sắp xếp theo

    Lớp 5

    Xem thêm