Môn Địa lý lớp 11

Trắc nghiệm Địa Lí 11 - Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 11

Các câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11, bài tập trắc nghiệm Địa Lí 11 và bài kiểm tra môn Địa lý lớp 11 có đáp án như bài kiểm tra cuối học kì 1, đề kiểm tra Địa lí 11 học kì 2 trắc nghiệm,giữa kỳ, cuối năm, các bài tập trắc nghiệm Địa 11 theo chương có đáp án, các bài tập vẽ biểu đồ Địa lý lớp 11 hay và khó tại thư viện đề thi môn Địa lý lớp 11, giúp các bạn học tập, hoàn thành tốt chương trình học lớp 11 môn Địa lý.

A - Khái quát nền kinh tế - Xã hội thế giới

Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

Bài 3: Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu

Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.

Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực

B - Địa lý khu vực và quốc gia

Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì

Bài 7: Liên minh châu Âu (EU)

Bài 8: Liên bang Nga

Bài 9: Nhật Bản

Bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Bài 11: Khu vực Đông Nam Á

Bài 12: Ô-xtrây-li-a

Một số bài trắc nghiệm gửi các bạn tham khảo: