Bộ sách giáo khoa lớp 5 Kết nối tri thức

Bộ sách giáo khoa lớp 5 Kết nối tri thức bao gồm bản mẫu môn Toán, Tiếng Anh giúp thầy cô chuẩn bị tốt cho năm học mới. Mời các bạn cùng tham khảo và tải bản PDF sách giáo khoa lớp 5 tập 1, tập 2 - Kết nối tri thức.

Các môn còn lại VnDoc sẽ cập nhật liên tục và nhanh chóng!

Bộ sách giáo khoa lớp 5 Kết nối tri thức năm 2024 - 2025

1. Toán lớp 5 Kết nối tri thức

CHỦ ĐỀ 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Bài 1: Ôn tập số tự nhiên

Bài 2: Ôn tập các phép tính với số tự nhiên

Bài 3: Ôn tập phân số

Bài 4: Phân số thập phân

Bài 5: Ôn tập các phép tính với phân số

Bài 6: Cộng, trừ hai phân số

Bài 7: Hỗn số

Bài 8: Ôn tập hình học và đo lường

Bài 9: Luyện tập chung

CHỦ ĐỀ 2: SỐ THẬP PHÂN

Bài 10: Khái niệm số thập phân

Bài 11: So sánh các số thập phân

Bài 12: Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân

Bài 13: Làm tròn số thập phân

Bài 14: Luyện tập chung

CHỦ ĐỀ 3: MỘT SỐ ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

Bài 15: Ki-lô-mét vuông. Héc-ta

Bài 16: Các đơn vị đo diện tích

Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với một số đơn vị đo đại lượng

Bài 18: Luyện tập chung

CHỦ ĐỀ 4: CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Bài 19: Phép cộng số thập phân

Bài 20: Phép trừ số thập phân

Bài 21: Phép nhân số thập phân

Bài 22: Phép chia số thập phân

Bài 23: Nhân, chia số thập phân với 10, 100, 1000, ... hoặc với 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; ...

Bài 24: Luyện tập chung

CHỦ ĐỀ 5: MỘT SỐ HÌNH PHẲNG, CHU VI VÀ DIỆN TÍCH

Bài 25: Hình tam giác. Diện tích hình tam giác

Bài 26: Hình thang. Diện tích hình thang

Bài 27: Đường tròn. Chu vi và diện tích hình tròn

Bài 28: Thực hành và trải nghiệm đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình

Bài 29: Luyện tập chung

CHỦ ĐỀ 6: ÔN TẬP HỌC KÌ 1

Bài 30: Ôn tập số thập phân

Bài 31: Ôn tập các phép tính với số thập phân

Bài 32: Ôn tập một số hình phẳng

Bài 33: Ôn tập diện tích, chu vi một số hình phẳng

Bài 34: Ôn tập đo lường

Bài 35: Ôn tập chung

CHỦ ĐỀ 7: TỈ SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 36. Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Bài 37: Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

Bài 38: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bài 39: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài 40: Tìm tỉ số phần trăm của hai số

Bài 41: Tìm giá trị phần trăm của một số

Bài 42: Máy tính cầm tay

Bài 43: Thực hành và trả nghiệm sử dụng máy tính cầm tay

Bài 44: Luyện tập chung

CHỦ ĐỀ 8: THỂ TÍCH VÀ ĐƠN VỊ ĐO THỂ TÍCH

Bài 45: Thể tích của một hình

Bài 46: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

Bài 47: Mét khối

Bài 48: Luyện tập chung

CHỦ ĐỀ 9: DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH CỦA MỘT SỐ HÌNH KHỐI

Bài 49: Hình khai triển của hình lập phương, hình hộp chữ nhật và hình trụ

Bài 50: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Bài 51: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Bài 52: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Bài 53: Thể tích của hình lập phương

Bài 54: Thực hành tính toán và ước lượng thể tích một số hình khối

Bài 55: Luyện tập chung

CHỦ ĐỀ 10: SỐ ĐO THỜI GIAN, VẬN TỐC. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

Bài 56: Các đơn vị đo thời gian

Bài 57: Cộng, trừ số đo thời gian

Bài 58: Nhân, chia số đo thời gian với một số

Bài 59: Vận tốc của một chuyển động đều

Bài 60: Quãng đường, thời gian của một chuyển động đều

Bài 61: Thực hành

Bài 62: Luyện tập chung

CHỦ ĐỀ 11: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Bài 63: Thu thập, phân loại, sắp xếp các số liệu

Bài 64: Biểu đồ hình quạt tròn

Bài 65: Tỉ số của số lần lặp lại một sự kiện so với tổng số lần thực hiện

Bài 66: Thực hành và trải nghiệm

Bài 67: Luyện tập chung

CHỦ ĐỀ 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM

Bài 68: Ôn tập số tự nhiên, phân số, số thập phân

Bài 69: Ôn tập các phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân

Bài 70: Ôn tập tỉ số. Tỉ số phần trăm

Bài 71: Ôn tập hình học

Bài 72: Ôn tập đo lường

Bài 73: Ôn tập toán chuyển động đều

Bài 74: Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất

Bài 75: Ôn tâp chung

>> DOWNLOAD file SGK Toán 5 tập 1, 2 Kết nối tri thức >>

2. Tiếng Anh lớp 5 Kết nối tri thức

Starter

Unit 1: All about me

Unit 2: Our homes

Unit 3: My foreign friends

Unit 4: Our free-time activities

Unit 5: My future job

Unit 6: Our school rooms

Unit 7: Out favourite schol activities

Unit 8: In our classroom

Unit 9: Our outdoor activities

Unit 10: Our school trip

Unit 11: Family time

Unit 12: Our Tet Holiday

Unit 13: Our special days

Unit 14: Staying healthy

Unit 15: Our health

Unit 16: Seasons and the weather

Unit 17: Stories for children

Unit 18: Means of transport

Unit 19: Places of interest

Unit 20: Our summer holiday

>> DOWNLOAD file SGK Tiếng Anh 5 tập 1, 2 Kết nối tri thức >>

Xem thêm:

Đánh giá bài viết
2 4.534
Sắp xếp theo

    Lớp 5

    Xem thêm