Học MS Excel 2013 bài 33: Hàm MID

Học MS Excel 2013 bài 33: Hàm MID

Hàm MID là một hàm cắt chuỗi ký tự trong Excel, tuy nhiên khác với hàm LEFT hay hàm RIGHT thì hàm MID sẽ cắt chuỗi ký tự ở giữa. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm MID trong Excel thì mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau đây của VnDoc nhé.

Học MS Excel 2013 bài 32: Hàm VALUE

Học MS Excel 2013 bài 34: Hàm EXACT

Hàm MID trong Excel là hàm cắt chuỗi ký tự ở giữa xâu ký tự cho trước, hàm này được sử dụng khá phổ biến trong quá trình tính toán và thống kê trên bảng tính Excel. Để hiểu rõ hơn về cú pháp và cách sử dụng hàm MID các bạn cùng xem bài viết dưới đây.

Hướng dẫn sử dụng hàm MID trong Excel

Cú Pháp: MID(text,m,n)

Trong Đó:

  • Text: Chuỗi ký tự.
  • m: Vị trí bắt đầu cần cắt chuỗi ký tự.
  • n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự.

Chức Năng: Cắt ra n ký tự trong chuỗi text bắt đầu từ vị trí m.

Ví dụ hàm MID trong Excel

Ví dụ 1

Cắt ra 3 ký tự từ chuỗi "Education" bắt đầu từ vị trí thứ 4.

Công thức cắt chuỗi sẽ là: MID("Education", 4, 3) = cat

Ví dụ 2:

Dựa vào bảng Danh sách sinh viên yêu cầu điền lọc ra được mã của sinh viên với hai ký tự ở giữa.

Học MS Excel 2013 bài 33: Hàm MID

- Nhập công thức tại ô D4 như sau: D4= MID (C4,3,2).

- Trả về 2 ký tự của chỗi C4 bắt đầu từ ký tự thứ 3.

Học MS Excel 2013 bài 33: Hàm MID

- Kéo xuống các ô còn lại để sao chép công thức.

Ta thu được kết quả như sau:

Học MS Excel 2013 bài 33: Hàm MID

Qua các thao tác trên hi vọng các bạn sẽ hiểu hàm MID và cách sử dụng nó trong các trường hợp cụ thể. Để thực hiện tính toán trong Excel hiệu quả hơn bạn có thể tham khảo các thủ thuật về Excel có sẵn trong mục Thủ thuật văn phòng trên VnDoc nhé.

Học MS Excel 2013 bài 34: Hàm EXACT

Đánh giá bài viết
1 347
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm