Học MS Excel 2013 bài 23: Hàm LEFT

Học MS Excel 2013 bài 23: Hàm LEFT

Hàm LEFT là hàm dùng để cắt và lấy phần bên trái của một chuỗi ký tự. Tùy thuộc vào từng trường hợp mà chúng ta sử dụng nó một cách linh hoạt. Nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ về hàm LEFT, chưa biết ứng dụng nó vào các trường hợp cụ thể hãy theo dõi bài viết dưới đây để có thể hiểu một cách rõ ràng hơn.

Học MS Excel 2013 bài 22: Hàm RIGHT

Học MS Excel 2013 bài 24: Hàm PROPER

Học MS Excel 2013 bài 33: Hàm MID

Khi thao tác trên các chuỗi ký tự không thể không nhắc đến hàm Left - hàm cắt chuỗi ký tự bên trái, hàm Right - hàm cắt chuỗi ký tự bên phải, hàm Mid - hàm lấy chuối ký tự ở giữa, ... Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các sử dụng hàm LEFT thông qua các ví dụ cụ thể.

Hướng dẫn sử dụng hàm LEFT trong Excel

Cú Pháp: = LEFT(text, n)

Trong Đó:

  • text: Chuỗi ký tự.
  • n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (Nếu không có tham số này, Excel sẽ mặc định giá trị là 1).

Chức Năng: Cắt ra n ký tự trong chuỗi text kể từ phía bên trái của chuỗi.

Ví dụ hàm LEFT trong Excel

Để cắt một ký tự phía bên trái của chuối các bạn sử dụng hàm LEFT. Xét bảng dữ liệu sau:

Học MS Excel 2013 bài 23: Hàm LEFT

Ở đây để lấy ra ký tự đầu của cột Họ Tên với công thức : C9=LEFT(B9)

Học MS Excel 2013 bài 23: Hàm LEFT

Ví dụ 2: Ta có bảng dữ liệu sau:

Học MS Excel 2013 bài 23: Hàm LEFT

Ở bảng dữ liệu này yêu cầu bạn lấy ra tất cả các ký tự của mã nhân viên.

Các bạn sẽ sử dụng công thức LEFT và lấy ra 3 ký tự phía bên tay trái.

Công thức : C9=LEFT(B9;3)

Học MS Excel 2013 bài 23: Hàm LEFT

Vậy là bạn đã thu được mã số dạng chữ thông qua mã nhân viên rồi, các bạn chỉ cần click chuột trường mã số và kéo xuống sẽ thu được kết quả mã số toàn bộ nhân viên.

Học MS Excel 2013 bài 23: Hàm LEFT

Chúng tôi đã giới thiệu cú pháp và cách sử dụng hàm Left, hàm cắt chuỗi ký tự bên trái trên bảng tính thông qua các ví dụ minh họa, trong excel còn rất nhiều hàm hữu ích khác giúp bạn thao tác trên bảng tính hiệu quả như hàm tính trung bình cộng hay hàm loại bỏ khoảng trống trong văn bản và còn rất nhiều hàm Excel hữu ích khác các bạn có thể tham khảo trên mục Thủ thuật văn phòng của VnDoc nhé.

Học MS Excel 2013 bài 24: Hàm PROPER

Đánh giá bài viết
1 501
Sắp xếp theo

Thủ thuật văn phòng

Xem thêm