Học MS Excel 2013 bài 26: Hàm INT

Học MS Excel 2013 bài 26: Hàm INT

Hàm INT trong Excel là hàm cơ bản dùng để xử lý kết quả của phép chia trong Excel. Hàm INT thường được ứng dụng để tính toán số tuần, số ngày lẻ, tính số nguyên của một phép toán. Trong bài viết này VnDoc sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm INT, hàm làm tròn xuống số nguyên gần nhất trong Excel.

Học MS Excel 2013 bài 25: Hàm AVERAGEIF

Học MS Excel 2013 bài 27: Hàm LOWER

Cách dùng hàm INT trong Excel

Mô tả: Làm tròn số xuống tới số nguyên gần nhất.

Cú pháp hàm INT

INT(number)

Cú pháp hàm INT có các đối số sau đây:

Trong đó: number số thực, hoặc một phép toán nhân chia mà các bạn muốn làm tròn xuống số nguyên, tham số bắt buộc.

Ví dụ về hàm INT trong Excel

Mời các bạn theo dõi ví dụ sau để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm INT.

Cho bảng dữ liệu như sau. Hãy dùng hàm INT để làm tròn các số ở trong ô điểm.

Học MS Excel 2013 bài 26: Hàm INT

Để làm tròn xuống các số nguyên trong ô điểm ta sẽ sử dụng hàm INT, công thức tại ô D4= INT(C4)

Học MS Excel 2013 bài 26: Hàm INT

Sao chép công thức ta sẽ thu được:

Học MS Excel 2013 bài 26: Hàm INT

Ngoài ra nếu number là một phép toán bạn cũng có thể sử dụng được hàm INT như sau:

D4=INT(B4/C4) và sau đó kết quả sẽ được làm tròn xuống thành số nguyên.

Học MS Excel 2013 bài 26: Hàm INT

Học MS Excel 2013 bài 27: Hàm LOWER

Đánh giá bài viết
1 428
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm