Học MS Excel 2013 bài 16: Hàm CHOOSE

Học MS Excel 2013 bài 16: Hàm CHOOSE

Hàm CHOOSE trong Excel là một hàm tìm kiếm một giá trị trong một chuỗi giá trị. Hàm này được dùng khá phổ biến trong quá trình tính toán và tìm kiếm trên bảng tính Excel. Để hiểu rõ hơn về hàm cú pháp và cách sử dụng hàm CHOOSE các bạn hãy xem bài viết dưới đây nhé.

Học MS Excel 2013 bài 15: Hàm DMIN

Học MS Excel 2013 bài 17: Hàm INDEX

Hướng dẫn sử dụng hàm CHOOSE trong Excel

Cú pháp:

CHOOSE(index_num, value1, [value2], ...)

Cú pháp hàm CHOOSE có các đối số sau đây:

  • Index_num: Bắt buộc. Xác định chọn đối số giá trị nào. Index_num phải là số từ 1 đến 254 hoặc công thức hay tham chiếu đến ô chứa số từ 1 đến 254.
  • Nếu index_num là 1, CHOOSE trả về value1; nếu nó là 2, CHOOSE trả về value2; v.v..
  • Nếu index_num nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn số của giá trị cuối cùng trong danh sách, CHOOSE trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • Nếu index_num là phân số, nó bị cắt cụt đến số nguyên thấp nhất trước khi được dùng.

Value1, value2, ... Value 1 là bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn. Các đối số giá trị từ 1 đến 254 mà từ đó CHOOSE chọn giá trị hay hành động để thực hiện dựa trên index_num. Các đối số có thể là số, tham chiếu ô, tên xác định, công thức, hàm hay văn bản.

Chú thích

Nếu index_num là mảng, mọi giá trị được đánh giá khi đánh giá CHOOSE.

Các đối số giá trị cho CHOOSE có thể là tham chiếu phạm vi cũng như giá trị đơn lẻ.

Tham khảo cách sử dụng hàm AVERAGE, HÀM TÍNH TRUNG BÌNH CỘNG

Ví dụ hàm CHOOSE trong Excel

Ta có một bảng dữ liệu như sau

Học MS Excel 2013 bài 16: Hàm CHOOSE

Ta muốn biết vị trí thứ 2 trong cột tên nhân viên là giá trị nào ta sẽ sử dụng hàm CHOOSE như sau:

B9 = CHOOSE(2;B4;B5;B6;B7;B8)

Kết quả trả về giá trị thứ 2 trong mảng sẽ là Nguyễn Thế An.

Học MS Excel 2013 bài 16: Hàm CHOOSE

Kết hợp hàm CHOOSE với hàm SUM để tính tổng cột lương:

Để tính tổng lương ta sử dụng công thức: C9 = SUM(CHOOSE(2;A4:A8;C4:C8)

Học MS Excel 2013 bài 16: Hàm CHOOSE

Tiếp theo ta sẽ thêm một cột Quê quán và sẽ sử dụng kết hợp với hàm COUNTIF để đếm số nhân viên có quê là Thái Bình.

Sử dụng công thức sau để tính tổng có điều kiện các nhân viên quê Thái Bình:

E9 = COUNTIF(CHOOSE(2;A4:A8;E4:E8);"Thái Bình")

Học MS Excel 2013 bài 16: Hàm CHOOSE

Như vậy là trên đây VnDoc đã hướng dẫn các bạn cú pháp và cách sử dụng cảu hàm CHOOSE trong Excel và sử dụng hàm CHOOSE kết hợp với các hàm khác nữa. Chúc các bạn sử dụng thành thạo hàm CHOOSE hơn.

Học MS Excel 2013 bài 17: Hàm INDEX

Đánh giá bài viết
1 781
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm