Excel - Hàm AVERAGE, hàm tính trung bình cộng

Excel - Hàm AVERAGE, hàm tính trung bình cộng

Trung bình cộng của một dãy số trong toán học là thương số giữa tổng giá trị của dãy số đó và số phần tử trong dãy. Việc tính toán sẽ rất mất thời gian nếu số lượng phần tử trong dãy lớn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm AVERAGE để tính giá trị trung bình cộng khi thao tác với bảng tính Excel.

Hàm SUMIF, hàm tính tổng có điều kiện

Excel - Hàm COUNTIFS, Hàm thống kê có điều kiện

Excel - Hàm COUNTA, Hàm đếm ô chứa dữ liệu

Tổng hợp các hàm tính toán thông dụng trong excel 2013

Hàm AVERAGE trong excel là hàm trả về giá trị trung bình cộng của một dãy số. Với cú pháp đơn giản của hàm AVERAGE ta có thể thực hiện tính trung bình cộng của dãy số một cách đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều.

HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM AVERAGE TRONG EXCEL - VÍ DỤ MINH HỌA

Cú Pháp: AVERAGE(Number1, [Number2], [Number3],...)

Trong Đó:

  • Number1: bắt buộc
  • Number2, Number3,...: tùy chọn.

Hàm AVERAGE có tối đa 256 đối số, có thể là số, tên, phạm vi hoặc tham chiếu ô có chứa số. Một đối số tham chiếu ô hoặc phạm vi có chứa giá trị logic, văn bản hay ô rỗng thì những giá trị đó sẽ bị bỏ qua, trừ giá trị 0 hoặc được nhập trực tiếp vào danh sách đối số.

Ví dụ minh họa: Cho bảng điểm của một số học sinh, tính điểm trung bình cộng của cả ba môn học của mỗi học sinh. Hãy tính trung bình điểm các môn của học sinh.

Hàm AVERAGE, hàm tính trung bình cộng

Các bạn sử dụng công thức ô G3: =AVERAGE(D3,E3,F3)

Hàm AVERAGE, hàm tính trung bình cộng

Muốn tính trung bình cộng của các dãy số tiếp theo thì các bạn chỉ cần trỏ chuột vào ô kết quả vừa thu được và dùng chuột kéo xuống các ô phía dưới, sẽ tự động sao chép công thức và hiển thị kết quả các ô đó. Chỉ cần tính kết quả cho một ô bạn đã có thể ra kết quả cho điểm trung bình cho toàn bộ học sinh.

Trong khuôn khổ bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm AVERAGE để tính trung bình cộng của dãy số, điểm học tập của học sinh trong lớp. Hàm này được sử dụng khá phổ biến và ứng dụng nhiều trong việc tính toán trên bảng tính Excel. Còn khá nhiều hàm trong excel phiên bản mới đã được tổng hợp lại với bài viết Tổng hợp các hàm tính toán thông dụng trong excel 2013 để bạn dễ tham khảo hơn.

Đánh giá bài viết
9 952
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm