Trần Nguyễn Tường Phi Tin học

Tìm kết quả của hàm 1) = SUM(2,3,4) → 2) = AVERAGE(-2,16,3) → 3) = Max(16,20,-2)→

Tìm kết quả của hàm

1)=SUM(2,3,4)→

2)=AVERAGE(-2,16,3)→

3)=Max(16,20,-2)→

4)=Min(100,20,2)→

5)=MAX(Sum(16,29,-5,-20,18)→

6)=AVERAGE(16,30,-20,Max(2,-3,5))→

 

3
3 Câu trả lời
 • chouuuu ✔
  chouuuu ✔

  SUM: Hàm tổng

  AVERAGE: hàm tính trung bình công

  MAX: Hàm tìm giá trị lớn nhất

  MIN: Hàm tìm gái trị nhỏ nhất

  1) =SUM(2,3,4)→ 3

  2) =AVERAGE(-2,16,3)→ 5,67

  3) =Max(16,20,-2)→ 20

  4) =Min(100,20,2)→ 2

  5) =MAX(Sum(16,29,-5,-20,18)→ 38

  6) =AVERAGE(16,30,-20,Max(2,-3,5))→ 7,75

  Trả lời hay
  1 Trả lời 16:45 17/03
 • Bảo Ngân
  Bảo Ngân

  1)=SUM(2,3,4)→ 9

  3)=Max(16,20,-2)→ 20

  4)=Min(100,20,2)→ 2

  0 Trả lời 16:33 16/03
 • Củ Đậu
  Củ Đậu

  1)=SUM(2,3,4)→ 3

  2)=AVERAGE(-2,16,3)→ 5,67

  3)=Max(16,20,-2)→ 20

  4)=Min(100,20,2)→ 2

  5)=MAX(Sum(16,29,-5,-20,18)→ 38

  6)=AVERAGE(16,30,-20,Max(2,-3,5))→ 7,75

  0 Trả lời 17:24 16/03

Tin học

Xem thêm