Học MS Excel 2013 bài 31: Hàm DCOUNT

Học MS Excel 2013 bài 31: Hàm DCOUNT

Hàm DCOUNT là một hàm đếm nâng cao trong Excel theo một điều kiện cho trước. Trong bài viết này VnDoc sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về cú pháp và cách sử dụng hàm DCOUNT một cách chi tiết và dễ hiểu nhất để các bạn cùng tham khảo. Mời các bạn cùng xem bài hướng dẫn học Microsoft Excel 2013 về hàm Dcount dưới đây của chúng tôi.

Học MS Excel 2013 bài 30: Hàm TEXT

Học MS Excel 2013 bài 32: Hàm VALUE

Hướng dẫn sử dụng hàm DCOUNT trong Excel

Mô tả hàm DCOUNT trong Excel

Đếm số ô chứa số trong một trường (cột) bản ghi trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu khớp với các điều kiện mà bạn xác định.

Đối số field là tùy chọn. Nếu đối số field bị bỏ qua, hàm DCOUNT đếm tất cả các bản ghi trong cơ sở dữ liệu khớp với điều kiện.

Cú pháp hàm DCOUNT:

  • DCOUNT(database, field, criteria)

Cú pháp

Cú pháp hàm DCOUNT có các đối số sau đây:

  • Database: Bắt buộc. Đây là phạm vi cơ sở dữ liệu chứa các dữ liệu hàng, dữ liệu cột.
  • Field: Bắt buộc. Chỉ rõ các cột được dùng trong hàm. Nhãn của cột được nhập trong dấu ngoặc kép. Vd: "tuổi" hay "Chiều cao"... Thể hiện cho vị trí cột trong danh sách.
  • Criteria: Phạm vi ô có chứa các điều kiện mà bạn xác định. Bạn có thể dùng bất kì phạm vi nào cho đối số criteria, miễn đối số đó có chứa ít nhất một nhãn cột và ít nhất một ô bên dưới nhãn cột đó, mà trong đó bạn xác định điều kiện cho cột đó.

Ví dụ về hàm DCOUNT trong Excel

Ta có một bảng cơ sở dữ liệu với các trường như dưới đây:

Học MS Excel 2013 bài 31: Hàm DCOUNT

Yêu cầu đếm số cây táo có chiều cao lớn hơn 8 và nhỏ hơn 16. Ta sẽ lập bảng điều kiện cho cây táo với điều kiện 8< chiều cao <16 như sau:

Áp dụng công thức: D14=DCOUNT(A7:C13;B7:A3:D4)

Học MS Excel 2013 bài 31: Hàm DCOUNT

Như vậy là sau khi đếm lọc theo điều kiện cho như trên thì kết quả trả về sẽ là 2 cây táo có chiều cao >8 và <16.

Trên đây VnDoc đã hướng dẫn các bạn về cách sử dụng hàm DCOUNT một cách chi tiết và dễ hiểu nhất, hy vọng từ ví dụ căn bản này các bạn sẽ áp dụng thành công để giải quyết công việc của mình một cách nhanh chóng và chính xác hơn.

Học MS Excel 2013 bài 32: Hàm VALUE

Đánh giá bài viết
1 4.958
Sắp xếp theo

Thủ thuật văn phòng

Xem thêm