Học MS Excel 2013 bài 13: Hàm MAX và Hàm MIN

Học MS Excel 2013 bài 13: Hàm MAX và Hàm MIN

Trong Excel có rất nhiều hàm thống kê, hàm MAX và hàm MIN là hai trong số đó và được sử dụng rất thông dụng để trả về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của đối số hoặc vùng dữ liệu có chứa số.

Học MS Excel 2013 bài 12: Hàm ABS

Học MS Excel 2013 bài 14: Hàm RANK

Để hiểu rõ hơn về cú pháp và cách sử dụng hàm MAX và hàm MIN để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các đối số hay vùng dữ liệu, bài viết dưới đây của VnDoc sẽ giới thiệu với các bạn về cú pháp, chức năng và các ví dụ minh họa trong các trường hợp cụ thể.

Cú pháp và cách sử dụng hàm MAX và MIN trong Excel

Cú Pháp:

- MAX (number 1, number 2, ...)

- MIN (number 1, number 2, ...)

Trong Đó: Number 1, number 2 là các đối số hoặc vùng dữ liệu.

Chức Năng: Trả về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các đối số hoặc vùng dữ liệu có chứa số.

Ví dụ hàm MAX trong Excel: Tìm giá trị lớn nhất trong bảng dữ liệu sau.

Học MS Excel 2013 bài 13: Hàm MAX và Hàm MIN

- Dựa vào bảng danh sách học sinh ta tìm điểm số lớn nhất trong danh sách kết quả điểm Toán

- Ta áp dụng hàm MAX để đưa về giá trị lớn nhất của cột "Toán".

- Công thức áp dụng cho ô kết quả C12 như sau: C12 = MAX (C4:C11)

Kết quả thu được là:

Học MS Excel 2013 bài 13: Hàm MAX và Hàm MIN

Tìm giá trị nhỏ nhất trong bảng dữ liệu trên.

- Dựa vào bảng Danh sách học sinh ta tìm điểm Toán thấp nhất trong danh sách điểm Toán của tất cả học viên.

- Ta áp dụng hàm MIN để đưa về giá trị nhỏ nhất của cột "Toán".

- Công thức cho ô kết quả C13 như sau: C13 = MIN(C4:C11)

Kết quả thu được là:

Học MS Excel 2013 bài 13: Hàm MAX và Hàm MIN

Trong khuôn khổ bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm MAX và hàm MIN trong Excel thông qua các ví dụ minh họa cụ thể. Hi vọng các bạn đã biết được thêm về cú pháp, chức năng và cách sử dụng hàm thống kê thông dụng này trong Excel.

Học MS Excel 2013 bài 14: Hàm RANK

Đánh giá bài viết
1 690
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm