Học MS Excel 2013 bài 27: Hàm LOWER

Học MS Excel 2013 bài 27: Hàm LOWER

Trong bài viết trước VnDoc đã hướng dẫn các cách sử dụng hàm PROPER để viết hoa các chữ cái đầu. Tuy nhiên nếu các bạn muốn chuyển các chữ viết hoa thành chữ thường thì hãy sử dụng hàm LOWER. Bài viết dưới đây VnDoc sẽ chia sẻ cho các bạn cú pháp và cách sử dụng hàm chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường trong Excel để các bạn tham khảo.

Học MS Excel 2013 bài 26: Hàm INT

Học MS Excel 2013 bài 28: Hàm NETWORKDAYS

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm LOWER trong Microsoft Excel.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm LOWER trong Excel

Mô tả

Chuyển đổi chữ hoa trong chuỗi văn bản thành chữ thường.

Cú pháp

LOWER(text)

Cú pháp của hàm LOWER có các đối số sau đây:

Text: Bắt buộc. Văn bản mà bạn muốn chuyển đổi thành chữ thường. Hàm LOWER không thay đổi các kí tự không phải là chữ trong văn bản.

Ví dụ hàm LOWER trong Excel

Cho một bảng dữ liệu như bên dưới. Các bạn hãy dùng hàm LOWER để chuyển các chuỗi kí tự viết hoa thành chuỗi kí tự viết thường.

Học MS Excel 2013 bài 26: Hàm LOWER

Ta sẽ áp dụng cú pháp hàm LOWER như sau:

C4=LOWER(B4)

Học MS Excel 2013 bài 26: Hàm LOWER

Sao lưu công thức cho các ô bên dưới các bạn sẽ thu được toàn bộ là chuỗi kí tự viết thường:

Học MS Excel 2013 bài 26: Hàm LOWER

Trên đây là cách sử dụng và cú pháp của hàm LOWER - hàm đổi chuỗi kí tự viết hoa thành chuỗi kí tự viết thường trong Excel. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm nhiều thủ thuật Excel hữu ích khác trên chuyên mục Thủ thuật văn phòng của VnDoc nữa nhé.

Học MS Excel 2013 bài 28: Hàm NETWORKDAYS

Đánh giá bài viết
1 404
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm