Học MS Excel 2013 bài 35: Hàm SMALL

Học MS Excel 2013 bài 35: Hàm SMALL

Thông thường khi tìm giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất trong Excel ta thường hay sử dụng hàm MIN và hàm MAX. Tuy nhiên nếu muốn tìm kiếm giá trị nhỏ thứ k thì sẽ sử dụng hàm nào? Câu trả lời sẽ là hàm SMALL. Trong bài viết này VnDoc sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm SMALL để các bạn cùng tham khảo.

Học MS Excel 2013 bài 34: Hàm EXACT

Học MS Excel 2013 bài 36: Hàm SUBTOTAL

Hướng dẫn sử dụng hàm SMALL trong Excel

Mô tả hàm SMALL

Trả về giá trị nhỏ thứ k của tập dữ liệu. Dùng hàm này để trả về giá trị với thứ hạng tương đối cụ thể trong tập dữ liệu.

Cú pháp hàm SMALL trong Excel

SMALL(array,k)

Cú pháp hàm SMALL có các đối số sau đây:

  • Array: Bắt buộc. LÀ mảng phạm vi dữ liệu dạng số mà bạn muốn xác định giá trị nhỏ thứ k của nó.
  • K: Bắt buộc. Vị trí (từ giá trị nhỏ nhất) trong mảng hoặc phạm vi dữ liệu cần trả về.

Chú thích

  • Nếu mảng trống, hàm SMALL trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Nếu k ≤ 0 hoặc nếu k vượt quá số điểm dữ liệu, hàm SMALL trả về giá trị lỗi #NUM! .
  • Nếu n là số điểm dữ liệu trong mảng, hàm SMALL(array,1) bằng với giá trị nhỏ nhất và hàm SMALL(array,n) bằng với giá trị lớn nhất.

Ví dụ hàm SMALL trong Excel

Cho một bảng dữ liệu về thông tin điểm của các sinh viên như sau:

Học MS Excel 2013 bài 35: Hàm SMALL

Yêu cầu: Hãy tìm trong bảng điểm trên điểm số nhỏ thứ 3. Ta sẽ sử dụng hàm SMALL để tìm giá trị điểm số nhỏ đứng thứ 3 như sau:

Công thức ở ô C10=SMALL(C4:C9;3)

Học MS Excel 2013 bài 35: Hàm SMALL

Như vậy là trong bảng điểm trên giá trị điểm nhỏ thứ 3 sẽ là 6. Như vậy là các bạn thấy cách sử dụng hàm SMALL rất đơn giản phải không nào. Chúc các bạn thành công!

Học MS Excel 2013 bài 36: Hàm SUBTOTAL

Đánh giá bài viết
1 313
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm