Học MS Excel 2013 bài 25: Hàm AVERAGEIF

Học MS Excel 2013 bài 25: Hàm AVERAGEIF

AVERAGEIF sử dụng để tính trung bình cộng của các ô với phạm vi với điều kiện cho trước, tính trung bình cộng có điều kiện, đầy đủ và tiện dụng hơn hàm tính giá trị trung bình thông thường. Nếu như chưa nắm rõ cách sử dụng của hàm AVERAGEIF thì các bạn hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Học MS Excel 2013 bài 24: Hàm PROPER

Học MS Excel 2013 bài 26: Hàm INT

Trong Excel, AVERAGEIF là hàm thống kê nâng cao và kế thừa từ hàm AVERAGE – hàm tính trung bình cộng. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng, công thức của hàm AVERAGEIF, hàm tính trung bình cộng có điều kiện qua một số ví dụ minh họa. Hi vọng sẽ giúp các bạn tính toán các giá trị trung bình nhanh và chính xác hơn.

Hướng dẫn dùng hàm AVERAGEIF trong Excel

Cú Pháp: AVERAGEIF(range, criteria, [average_range])

Trong Đó:

  • Range: Phạm vi chứa số, tên, các tham chiếu tương ứng với giá trị cần tính
  • Criteria: Biểu thức hoặc dạng số miêu tả điều kiện cần tính giá trị trung bình
  • Average_range: Các ô cần tính giá trị trung bình, nếu bỏ qua phần này, phạm vi sẽ được sử dụng

Chú ý:

  • Các ô trong phạm vi chứa TRUE, FALSE hoặc ô trống, AVERAGEIF sẽ bỏ qua không tính
  • Average_range không nhất thiết có kích thước như phạm vi. Hàm AVERAGEIF sẽ xác định từ ô bên trái trên cùng làm ô đầu tiên, rồi tương ứng khớp nó với phạm vi.

Ví dụ về hàm AVERAGEIF trong Excel

Ví dụ 1: Cho một bảng dữ liệu như sau. Ta cần tính trung bình tiền lương của những nhân viên có tiền lương lớn hơn 4,000,000.

Học MS Excel 2013 bài 25: Hàm AVERAGEIF

- Ta nhập công thức: E11 =AVERAGEIF(E4:E10;">4000000")

Học MS Excel 2013 bài 25: Hàm AVERAGEIF

Ví dụ 2: Ta cần tính trung bình tiền lương của những nhân viên có tiền lương lớn hơn 9,000,000

- Ta nhập công thức: E12=AVERAGEIF(E4:E10,">9000000")

Học MS Excel 2013 bài 25: Hàm AVERAGEIF

- Ta thu được kết quả là #DIV/0! vì không có ai có tiền lương như vậy.

Ví dụ 3: Ta cần tính trung bình tiền lương của những nhân viên nam.

- Ta nhập công thức: E12=AVERAGEIF(C4:C10,"Nam",E4:E10)

Học MS Excel 2013 bài 25: Hàm AVERAGEIF

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn các bạn hiểu rõ hơn về cú pháp và cách sử dụng hàm AVERAGEIF tính trung bình cộng với điều kiện cho trước thông qua các ví dụ minh họa cụ thể, nhờ đó bạn có thể vận dụng và xử lý hiệu quả hàm này trên bảng tính Excel.

Chúc các bạn thành công!

Học MS Excel 2013 bài 26: Hàm INT

Đánh giá bài viết
1 451
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm