Học MS Excel 2013 bài 30: Hàm TEXT

Học MS Excel 2013 bài 30: Hàm TEXT

Để chuyển đối một số thành một văn bản bạn hãy dùng hàm Text, hàm này rất hữu dụng nếu bạn muốn kết hợp văn bản với các biểu tượng như: ký hiệu tiền tệ, phần trăm,... Bạn hãy theo dõi các ví dụ của VnDoc để hiểu rõ hơn về cách dùng của hàm này.

Học MS Excel 2013 bài 29: Hàm UPPER

Hàm Text trong Excel giúp bạn chuyển đổi một số thành văn bản theo định dạng được cho trước. Sau đây là cú pháp và cách dùng hàm Text.

Hướng dẫn cách dùng hàm Text trong Excel

Cú pháp: TEXT(Number;Format_Text)

Trong đó:

  • Number: số cần chuyển đổi.
  • Format: kiểu định dạng cho trước có thể dạng số hoặc ngày tháng.

Lưu ý: Format_Text không được chứa ký tự *, nếu không hàm sẽ trả về kết quả # VALUE!.

Xét ví dụ: Cho bảng tính bên dưới, thực hiện các yêu cầu chuyển đổi sau:

Học MS Excel 2013 bài 30: Hàm TEXT

Định dạng số: Tại ô E4= TEXT(D4;"0,0.00") nhập công thức chuyển đổi sang định dạng số, ta được kết quả.

Học MS Excel 2013 bài 30: Hàm TEXT

Định dạng tiền tệ: Tại ô E5=TEXT(D5;"$0,00") nhập công thức chuyển đổi sang định dạng tiền tệ, ta được kết quả.

Học MS Excel 2013 bài 30: Hàm TEXT

Định dạng ngày tháng: Tại ô E6=TEXT(D6;"dd/mm/yyy") nhập công thức chuyển đổi sang định dạng ngày tháng, ta được kết quả.

Học MS Excel 2013 bài 30: Hàm TEXT

Định dạng phần trăm: Tại ô E7 =TEXT(D7;"0,00%") nhập công thức chuyển đổi sang định dạng phần trăm, ta được kết quả.

Học MS Excel 2013 bài 30: Hàm TEXT

Trên đây VnDoc đã hướng dẫn các bạn về cách sử dụng hàm TEXT một cách chi tiết và dễ hiểu nhất, mời các bạn tham khảo thêm:

Học MS Excel 2013 bài 31: Hàm DCOUNT

Đánh giá bài viết
1 272
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm