Học MS Excel 2013 bài 38: Hàm MAXA

Học MS Excel 2013 bài 38: Hàm MAXA

Hàm MAXA là hàm trả về giá trị lớn nhất kể cả các giá trị logic và dạng biểu thị số bằng văn bản. Bạn có thể sử dụng hàm này để tìm giá trị lớn nhất, điểm cao nhất trong lớp,... Nếu như chưa biết cách dùng hàm MAXA trong Excel thì các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Học MS Excel 2013 bài 37: Hàm MINA

Hàm MAXA giúp bạn tìm ra giá trị lớn nhất trong một dãy các ô, các phần tử cho trước. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ cú pháp và cách sử dụng hàm MAXA trong Excel nhé.

Cách dùng hàm MAXA trong Excel

Cú Pháp: MAXA(Value1, [value2], [value3],...)

Trong Đó:

  • Value1 là đối số bắt buộc.
  • Value2, Value3,... là các tùy chọn.

Các đối số Value1, Value2,... có thể là chữ số, tên, dãy các ô (C1:C5), giá trị tham chiếu (=C5), các giá trị logic: TRUE (có giá trị bằng 1) hoặc FALSE (có giá trị bằng 0), hay các số viết dạng chữ (one, two, three...) thì hàm này tính giá trị của ô đó là 1.

Ví dụ hàm MAXA trong Excel

Ví dụ minh họa: Cho bảng điểm của một số học sinh, hãy tìm giá trị lớn nhất trong cột Điểm.

Học MS Excel 2013 bài 38: Hàm MAXA

Sử dụng công thức ở ô C9 là: MAXA(C4:C8) hoặc MAXA(C4,C5,C6,C7,C8)

Ta được kết quả:

Học MS Excel 2013 bài 38: Hàm MAXA

Trong khuôn khổ bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm MAXA, hàm trả về giá trị lớn nhất trong Excel. Sử dụng hàm này bạn có thể tìm được giá trị lớn nhất trong mảng dãy số cho trước, bao gồm cả giá trị logic,... Ngoài ra bạn đọc có thể xem thêm bài viết về Hàm Max và Min trong Excel.

>> Xem thêm: Học MS Excel 2013 bài 39: Hàm MEDIAN

Đánh giá bài viết
1 269
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm