Học MS Excel 2013 bài 34: Hàm EXACT

Học MS Excel 2013 bài 34: Hàm EXACT

Hàm EXACT trong Excel là hàm so sánh hai chuỗi văn bản để trả về giá trị True or False. Đây là một hàm rất hữu ích đối với những người thường xuyên sử dụng tin học văn phòng. Trong bài viết này VnDoc sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm EXACT trong Excel để các bạn cùng tham khảo.

Học MS Excel 2013 bài 33: Hàm MID

Học MS Excel 2013 bài 35: Hàm SMALL

Hướng dẫn sử dụng hàm EXACT trong Excel

Mô tả

So sánh hai chuỗi văn bản và trả về True nếu chúng hoàn toàn giống nhau, False nếu khác. Hàm EXACT phân biệt chữ hoa và chữ thường nhưng bỏ qua khác biệt về định dạng. Dùng hàm EXACT để kiểm tra văn bản được nhập vào tài liệu.

Cú pháp hàm EXACT trong Excel

EXACT(text1, text2)

Cú pháp hàm EXACT có các đối số sau đây:

  • Text1 : Bắt buộc. Chuỗi văn bản thứ nhất.
  • Text2 : Bắt buộc. Chuỗi văn bản thứ hai.

Ví dụ về hàm EXACT trong Excel

Cho một bảng dữ liệu như sau:

Học MS Excel 2013 bài 34: Hàm EXACT

Các bạn hãy dùng hàm EXACT để so sánh các chuỗi text 1 và text 2 để xem giá trị trả về là True hay False.

Áp dụng công thức ở ô D4=EXACT(B4;C4)

Học MS Excel 2013 bài 34: Hàm EXACT

Sau khi so sánh hay chuổi text 1 và text 2 ở ô B4 và C4 thì hàm EXACT đã trả về giá trị là False vì hai chuỗi không giống nhau (Hàm EXACT phân biệt chữ hoa chữ thường).

Sao lưu công thức cho các ô còn lại ta được kết quả:

Học MS Excel 2013 bài 34: Hàm EXACT

Trên đây VnDoc đã chia sẻ cho các bạn cách dùng hàm EXACT rất chi tiết và dễ hiểu, đây là một hàm rất hữu ích đối với các bạn thường xuyên sử dụng tin học văn phòng. Chúc các bạn thành công!

Học MS Excel 2013 bài 35: Hàm SMALL

Đánh giá bài viết
1 353
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm