Văn khấn cổ truyền bao gồm các bài văn khấn cúng mẫu, các bài văn khấn cổ truyền như văn khấn cúng gia tiên, văn khấn rằm tháng bảy, văn khấn rằm tháng tám 8 trung thu, văn cúng giỗ, văn cúng đất, văn cúng ngày rằm, văn cúng cô hồn, văn cúng động thổ, văn cúng rằm tháng 7, tập văn cúng gia tiên

Văn khấn cổ truyền