Học MS Excel 2013 bài 10: Hàm NOT

Học MS Excel 2013 bài 10: Hàm NOT

Hàm NOT trong Excel là một hàm trả về giá trị nghịch đảo của một giá trị mà bạn đã biết kết quả của nó. Để hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử dụng của hàm NOT, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Học MS Excel 2013 bài 9: Hàm OR

Học MS Excel 2013 bài 11: Hàm IF

Excel cung cấp rất nhiều hàm tính toán, phục vụ mọi nhu cầu của người dùng như: Các hàm lượng giác, các hàm tương thích, các hàm thống kê, các hàm toán học,.... Và Hàm NOT là một trong những hàm lượng giác mà được sử dụng khá nhiều. Bạn có thể sử dụng hàm NOT trong Excel trên các phiên bản Office 2013, Office 2010, Office 2007 và Office 2003.

Hướng dẫn cách dùng hàm NOT trong Excel

Cú pháp hàm NOT trong Excel

Cú Pháp: NOT (logical)

Trong Đó: Logical: bắt buộc. Một giá trị hoặc một biểu thức cho giá trị là TRUE hoặc FALSE.

Chức Năng: Đảo nghịch giá trị của đối số của nó. Sử dụng khi bạn muốn một giá trị không bằng giá trị của nó. Nếu đối số cho giá trị TRUE nó sẽ trả về FALSE, ngược lại đối số cho giá trị FALSE, nó sẽ trả về TRUE.

Ví dụ về hàm NOT

Ví dụ: Ta có bảng dữ liệu sau:

Học MS Excel 2013 bài 10: Hàm NOT

Yêu cầu tìm giá trị đảo nghịch của Giá trị STT 1. Áp dụng hàm NOT. Ta có công thức trong ô giá trị C4 là: =NOT(B4). Kết quả sẽ là:

Học MS Excel 2013 bài 10: Hàm NOT

Sao chép công thức cho các ô còn lại. Ta có kết quả:

Học MS Excel 2013 bài 10: Hàm NOT

Vậy là bạn đã hiểu hơn về cú pháp, chức năng và cách sử dụng hàm NOT – hàm trả về giá trị nghịch đảo của đối số trong Excel. Chúc các bạn vận dụng hàm NOT hiệu quả trên bảng tính Excel.

Học MS Excel 2013 bài 11: Hàm IF

Đánh giá bài viết
1 553
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm