Học MS Excel 2013 bài 40: Hàm DEVSQ

Cách sử dụng hàm DEVSQ trong Excel

Hàm DEVSQ trả về tổng bình phương độ lệch giữa các điểm dữ liệu so với số trung bình cộng của chúng. Cú pháp và cách sử dụng hàm này như thế nào? Theo dõi bài viết dưới đây của VnDoc để hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng hàm này nhé.

Học MS Excel 2013 bài 39: Hàm MEDIAN

Hướng dẫn cách dùng hàm DEVSQ trong Excel

Cú pháp: DEVSQ(Number; Number2;...)

Trong đó:

  • Number1 là bắt buộc
  • Number2,... là tùy chọn

Hàm DEVSQ có thể có từ 1 đến 255 đối số là số, tên, mảng hoặc tham chiếu tới ô chứa số.

Hàm DEVSQ sẽ bỏ qua các đối số là mảng hay tham chiếu chứa các giá trị text, logic, ô trống trừ giá trị zero (0).

Ví dụ minh họa: Cho bảng điểm của một số học sinh, hãy tính tổng bình phương độ lệch về điểm số của các học sinh với điểm trung bình cộng của cả nhóm.

Cách sử dụng hàm DEVSQ trong Excel

Để tính toán ta sử dụng công thức cho ô C10: D10=DEVSQ(D4:D8).

Hoặc bạn có thể viết theo cách khác nếu số lượng điểm của sinh viên ít tại ô C10: D10=DEVSQ(D4;D5;D6;D7;D8).

Ta thu được kết quả:

Cách sử dụng hàm DEVSQ trong Excel

Như vậy bài viết trên VnDoc đã chia sẻ cho các bạn cú pháp và sử dụng hàm DEVSQ thông qua ví dụ minh họa để tính tổng bình phương độ lệch, sai số so với số trung bình cộng của cả dãy số. Từ đó các bạn có thể vận dụng hàm này trong tính toán và thống kê.

Mời các bạn tìm hiểu thêm: Học MS Excel 2013 bài 41: Hàm MODE

Đánh giá bài viết
1 391
Sắp xếp theo

    Thủ thuật văn phòng

    Xem thêm