Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

40 Câu hỏi trắc nghiệm Hàm số bậc nhất

40 CÂU TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ BẬC NHẤT – Đáp án ở cuối tài liệu
Câu 1. Điểm nằm trên đồ thị hàm số y = -2x + 1 là:
A. (-1;-1) B. (
1
2
;1) C. (2;-4) D.(
1
2
;0)
Câu 2. Điểm nằm trên đồ thị hàm số y = -2x - 1 là:
A. (0;1) B. (-1;1) C. (2;-4); D. (-1;-3)
Câu 3. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất:
A.
2
y = x - 3x + 2
B.
y 2x 1
= − +
C.
1
=
y
D.
y 3x 1
= +
Câu 4. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất:
A. y = 1-x B. y =
x
+
C. y = x+
1
x
D. y =
2
2 1
x
+
Câu 5. Trong các hàm số bậc nhất sau, hàm nào là hàm nghịch biến trên R:
A.
y 1 3x
=
B.
y 5x 1
=
C.
1
y x 5
2
=
D.
y 7 2x
= − +
Câu 6. Trong các hàm số bậc nhất sau, hàm nào đồng biến trên R:
A.
1
y 5 x
2
=
B.
y 5x 1
= − +
C.
y 1 3x
=
D.
y 7 2x
= − +
Câu 7. Hệ số góc của đường thẳng:
y 4x 9
= − +
là:
A. 4 B. -4x C. -4 D. 9
Câu 8. Hệ số góc của đường thẳng:
y 4 2x
=
là:
A. 2 B. -2x C. 4 D. -2
Câu 9. Hệ số góc của đường thẳng:
3x y 1
=
là:
A. -1 B. 1 C. -3 D. 3
Câu 10. Đường thẳng y=2x-1 cắt trục tung tại điểm nào:
A. (0;-1) B. (1;1) C. (0;2) D. (2;1)
Câu 11. Hàm số bậc nhất y = (k - 3)x - 6 đồng biến khi:
A. k
>
3 B. k
-3 C. k > -3 D. k
3
Câu 12. Hàm số y = (m-3)x +1 là hàm số nghịch biến khi:
A. m < 3 B. m > 3 C. m = 3 D. m >1
Câu 13. Đường thẳng y = 3x + b đi qua điểm (-2 ; 2) thì hệ số b của nó bằng:
A. 8 B. -8 C. 4 D. -4
Câu 14. Đường thẳng y = x - 2 song song với đường thẳng nào sau đây:
A. y = x + 2 B. y = x - 2 C. y = - x D. y = - x + 2
Câu 15. Đường thẳng y = -x +2 song song với đường thẳng nào sau đây:
A. y = x -5 B. y = x +2 C. y = -2x + 3 D. y = -x -3
Câu16. Đường thẳng y = x - 2 song song với đường thẳng nào sau đây:
A. y = 2 - x B. y = x + 2 C. y = - x D. y = - x + 2
Câu 17. Hàm số y = (2 – m)x + 4 đồng biến khi
A. m > 2 B. m < 2 C. m
2 D. m
2
Câu 18. Điểm A(1; 2) thuộc đồ thị hàm số
A. y = x - 2 B. y = x + 1 C. y = x +2 D. y = - x + 1
Câu 19. Đường thẳng d:
y 2x 5
=
vuông góc với đường thẳng nào trong các đường thẳng sau:
A.
y 2x 9
= − +
B .
1
y x 3
2
= − +
C.
y 2x 1
= +
D.
1
y x 4
2
= +
Câu 20. Cho
1 2
d : y 2x 3;d : y 2x 3
= + =
. Khẳng định nào sau đây đúng:
A. d
1
trùng d
2
B. d
1
vuông góc d
2
C. d
1
cắt d
2
D.
1 2
d // d
Câu 21. Khẳng định nào về hàm số
y 3x 5
= +
sai:
A. cắt Oy tại
(
)
0;5
B. nghịch biến RC. cắt Ox tại
5
;0
3
D. đồng biến trên R
Câu 22. Khẳng định nào về hàm số
y 3x 5
= +
sai:
A. Đồng biến trên R B. cắt Ox tại
5
;0
3
C. cắt Oy tại
(
)
0;5
D.Nghịch biến trên R
Câu 23. Cho hàm số : y = –x –1 có đồ thị là đường thẳng (d).
Đường thẳng nào sau đây đi qua gốc tọa độ và cắt đường thẳng (d)?
A. y = – 2x +1 B. y = – 2x-1 C. y = – 2x D. y = – x + 1
Câu 24. Cho hàm số y = – 4x + 2 .Khẳng định nào sau đây là sai:
A. Đồ thị hàm số là đường thẳng song song với đường thẳng y = 4x + 5
B. Góc tạo bởi đường thẳng trên với trục Ox là góc tù
C. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2
D. Hàm số nghịch biến trên R

Câu hỏi trắc nghiệm Hàm số bậc nhất

40 Câu hỏi trắc nghiệm Hàm số bậc nhất được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là tài liệu khá hay giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức Toán lớp 9, đồng thời biết cách phân bổ thời gian làm bài thi. Mời các bạn tham khảo

VnDoc đã chia sẻ trên đây 40 Câu hỏi trắc nghiệm Hàm số bậc nhất. Nội dung gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm Hàm số lớp 9 giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt cho kì thi HK 2 lớp 9 sắp tới. Chúc các bạn học tốt, mời các bạn tham khảo

Ngoài 40 Câu hỏi trắc nghiệm Hàm số bậc nhất. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
13 4.466
Sắp xếp theo

    Toán 9 - Giải Toán lớp 9 Sách mới Hay nhất

    Xem thêm