Bộ đề thi vào lớp 10 môn Toán

ĐỀ THI VÀO LP 10
S Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, năm 2017 – 2018
Câu 1. (1,0 điểm)
Rút gn biu thc sau:
1.
3 3 2 12 27A
.
2.
2
3 5 6 2 5B
.
Câu 2. (1,5 điểm)
Cho parabol
2
:P y x
và đường thng
: 4 9d y x
.
1. V đồ th
P
.
2. Viết phương trình đường thng
1
d
biết
1
d
song song
d
1
d
tiếp xúc vi
P
.
Câu 3. (2,5 điểm).
1. Gii h phương trình
25
53
xy
xy
.
Tính
2017
P x y
vi
vừa tìm được.
2. Cho phương trình
2
10 9 0 1x mx m
(vi
m
là tham s).
a) Giải phương trình
1
khi
1m
.
b) Tìm các gtr ca tham s
m
để phương trình
1
hai nghim phân bit
12
,xx
tha
mãn điều kin
12
90xx
.
Câu 4. (1,5 điểm)
Hai đội công nhân đắp đê ngăn triều cường. Nếu hai đội cùng làm ttrong
6
ngày xong
vic. Nếu làm riêng thì đội I hoàn thành công vic chậm hơn đội II là
9
ngày. Hi nếu làm riêng
thì mỗi đội đắp xong đê trong bao nhiêu ngày?
Câu 5. (3,5 điểm)
Cho tam giác
AMB
cân ti
M
ni tiếp đường tròn
;OR
. K
MH
vuông góc
AB
H AB
,
MH
cắt đường tròn ti
N
. Biết
10 , 12MA cm AB cm
.
1. Tính
MH
và bán kính
R
của đường tròn.
2. Trên tia đối tia
BA
lấy điểm
C
.
MC
cắt đường tròn ti
D
,
ND
ct
AB
ti
E
. Chng minh
t giác
MDEH
ni tiếp và chng minh các h thc sau:
2
.NB NE ND
..AC BE BC AE
.
3. Chng minh
NB
tiếp xúc với đường tròn ngoi tiếp đường tròn tam giác
BDE
.
ĐỀ THI VÀO LP 10
S Giáo dục và Đào tạo Thành ph H Chí Minh, năm 2017 – 2018
Câu 1. (2,0 điểm)
1. Giải phương trình
2
1 3 2x x x
.
2. Mt miếng đất hình ch nht chu vi
100m
. Tính chiu dài chiu rng ca miếng
đất, biết rng
5
ln chiu rộng hơn
2
ln chiu dài
40m
.
Câu 2. (1,5 điểm) Trong mt phng tọa độ
Oxy
:
1. V đồ th
P
ca hàm s
2
1
4
yx
.
2. Cho đường thng
3
:
2
D y x m
đi qua đim
6;7C
. m tọa độ giao điểm ca
D
P
.
Câu 3. (1,5 điểm)
1. Thu gn biu thc sau:
14 6 3
31
53
A
.
2. Lúc
6
gi sáng, bạn An đi xe đạp t nhà (điểm
A
) đến trường (điểm
B
) phi leo lên
xung mt con dốc (như hình v bên dưới). Cho biết đoạn thng
AB
dài
762m
, góc
6
o
A
, góc
4
o
B
.
a. Tính chiu cao
h
ca con dc.
b. Hi bạn An đến trường lúc my gi? Biết rng tốc độ trung bình lên dc
4\km h
tốc độ trung bình xung dc
19 \km h
.
Câu 4. (1,5 điểm)

Bộ đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT

Bộ đề thi vào lớp 10 môn Toán được VnDoc sưu tầm và giới thiệu. Đề thi vào lớp 10 môn Toán này nhằm giúp các bạn học sinh lớp 9 có thêm tài liệu để củng cố kiến thức, luyện đề và rèn luyện kĩ năng giải Toán thi vào lớp 10. Tài liệu cung cấp các dạng bài tập toán đa dạng, phong phú sẽ giúp các bạn chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2020 sắp tới

.............................................

Các bạn tham khảo thêm:

Ngoài Bộ đề thi vào lớp 10 môn Toán. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
21 10.124
Sắp xếp theo

    Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán

    Xem thêm