40 Đề thi Toán vào lớp 10 chọn lọc

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
BIÊN TẬP
LẠI VĂN LONG
LỜI NÓI ĐẦU
Để góp phần định ớng cho việc dạy - học các trường nhất việc ôn tập, rèn luyện năng
cho học sinh sát với thực tiễn giáo dục của tỉnh nhà nhằm nâng cao chất lượng các kì thi tuyển sinh, Sở
GDĐT Tĩnh phát hành B tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT THPT chuyên gồm 3 môn:
Toán, Ngữ văn Tiếng Anh.
- Môn Ngữ văn được viết theo hình thức tài liệu ôn tập.
Về cấu trúc: Hệ thống kiến thức bản của những bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 9
(riêng phân môn Tiếng Việt, kiến thức, năng chủ yếu được học từ lớp 6,7,8). Các văn bản văn học, văn
bản nhật dụng, văn bản nghị luận được trình bày theo trình tự: tác giả, tác phẩm (hoặc đoạn trích), bài
tập. Các đề thi tham khảo (18 đề) được biên soạn theo hướng: đề gồm nhiều câu kèm theo gợi ý làm
bài (mục đích để các em làm quen kĩ năng với dạng đề thi tuyển sinh vào lớp 10).
Về nội dung kiến thức, năng: Tài liệu được biên soạn theo ớng bám Chuẩn kiến thức, năng
của Bộ GDĐT, trong đó tập trung vào những kiến thức bản, trọng tâm kĩ năng vận dụng.
- Môn Tiếng Anh được viết theo nh thức tài liệu ôn tập, gồm hai phần: Hệ thống kiến thức
bản, trọng tâm trong chương trình THCS thể hiện qua các dạng bài tập bản một số đề thi tham khảo
(có đáp án).
- Môn Toán được viết theo hình thức Bộ đề ôn thi, gồm hai phần: một phần ôn thi vào lớp 10
THPT, một phần ôn thi vào lớp 10 THPT chuyên dựa trên cấu trúc đề thi của Sở. Mỗi đề thi đều lời
giải tóm tắt và kèm theo một số lời bình.
BỘ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH
VÀO LỚP 10 THPT VÀ THPT CHUYÊN
Môn: TOÁN
Tổng hợp các dạng Toán thường gặp trong kì thi vào lớp 10 môn Toán:
Các dạng Toán thi vào 10
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
Bộ tài liệu ôn thi này do các thầy, giáo lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học - Sở
GDĐT; cốt cán chuyên môn các bộ môn của Sở; các thầy, giáo Giáo viên giỏi tỉnh biên soạn.
Hy vọng đây Bộ tài liệu ôn thi chất lượng, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dạy -
học các trường THCS kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THPT chuyên năm học 2011-2012
những năm tiếp theo.
Mặc đã sự đầu lớn về thời gian, trí tuệ của đội ngũ những người biên soạn, song không
thể tránh khỏi những hạn chế, sai sót. Mong được sự đóng góp của các thầy, giáo các em học sinh
trong toàn tỉnh để Bộ tài liệu được hoàn chỉnh hơn.
Chúc các thầy, cô giáo các em học sinh thu được kết quả cao nhất trong các kỳ thi sắp tới!
biªn tËp
LẠI VĂN LONG
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
A - PHẦN ĐỀ BÀI
I - ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
ĐỀ SỐ 1
Câu 1: a) Cho biết a =
2 3
và b =
2 3
. Tínhgiá tr biu thc:P = a + b ab.
b) Giải hệ phương trình:
3x + y = 5
x - 2y = - 3
.
Câu 2: Cho biểu thức P =
1 1 x
:
x - x x 1 x - 2 x 1
(với x > 0, x
1)
a) Rút gọn biểu thức P.
b) Tìm các giá trị của x để P >
.
Câu 3: Cho phương trình: x
2
– 5x + m = 0 (m là tham số).
a) Giải phương trình trên khi m = 6.
b) Tìm m để phương trình trên có hai nghiệm x
1
, x
2
thỏa mãn:
1 2
x x 3
.
Câu 4: Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ dây cung CD vuông góc với AB tại I (I nằm giữa A
và O ). Lấy điểm E trên cung nhỏ BC ( E khác B và C ), AE cắt CD tại F. Chứng minh:
a) BEFI là tứ giác nội tiếp đường tròn.
b) AE.AF = AC
2
.
c) Khi E chạy trên cung nhỏ BC thì tâm đường tròn ngoại tiếp ∆CEF luôn thuộc một đường thẳng
cố định.
Câu 5: Cho hai số dương a, b thỏa mãn: a + b
2 2
. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P =
1 1
a b
.
ĐỀ SỐ 2
Câu 1: a) Rút gọn biểu thức:
1 1
3 7 3 7
.
b) Giải phương trình: x
2
– 7x + 3 = 0.
Câu 2: a) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng d: y = - x + 2 và Parabol (P): y = x
2
.
b) Cho hệ phương trình:
4x + ay = b
x - by = a
.
Tìm a và b để hệ đã cho có nghiệm duy nhất ( x;y ) = ( 2; - 1).

Đề thi vào lớp 10 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu 40 đề thi Toán vào lớp 10 chọn lọc là tài liệu luyện thi vào lớp 10 môn Toán có đáp án, góp phần định hướng cho việc dạy - học ở các trường nhất là việc ôn tập, rèn luyện kĩ năng cho học sinh sát với thực tiễn giáo dục nhằm nâng cao chất lượng các kì thi tuyển sinh. Hi vọng tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán này sẽ giúp các bạn học sinh ôn thi vào lớp 10 hiệu quả.

Ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm một số đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 - 2021 như:

Lưu ý: Để cập nhật Điểm chuẩn, điểm thi vào lớp 10 năm 2019, mời các bạn tham khảo: Điểm chuẩn, điểm thi vào lớp 10 năm 2019

A - PHẦN ĐỀ BÀI

I - ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: a) Cho biết a = 2 +√3 và b = 2 - √3. Tính giá trị biểu thức: P = a + b – ab.
b) Giải hệ phương trình: 40 Đề thi Toán vào lớp 10 chọn lọc - Có đáp án

40 Đề thi Toán vào lớp 10 chọn lọc - Có đáp án

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm các giá trị của x để P > 0,5

Câu 3: Cho phương trình: x2 – 5x + m = 0 (m là tham số).

a) Giải phương trình trên khi m = 6.

b) Tìm m để phương trình trên có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn: |x1 - x2| = 3.

Câu 4: Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ dây cung CD vuông góc với AB tại I (I nằm giữa A và O). Lấy điểm E trên cung nhỏ BC (E khác B và C), AE cắt CD tại F. Chứng minh:

a) BEFI là tứ giác nội tiếp đường tròn.

b) AE.AF = AC2.

c) Khi E chạy trên cung nhỏ BC thì tâm đường tròn ngoại tiếp ∆CEF luôn thuộc một đường thẳng cố định.

Câu 5: Cho hai số dương a, b thỏa mãn: a + b ≤ 2√2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 40 Đề thi Toán vào lớp 10 chọn lọc - Có đáp án.

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: a) Rút gọn biểu thức: 40 Đề thi Toán vào lớp 10 chọn lọc - Có đáp án.

b) Giải phương trình: x2 – 7x + 3 = 0.

Câu 2: a) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng d: y = - x + 2 và Parabol (P): y = x2.

b) Cho hệ phương trình: 40 Đề thi Toán vào lớp 10 chọn lọc - Có đáp án. Tìm a và b để hệ đã cho có nghiệm duy nhất (x; y) = (2; -1).

Câu 3: Một xe lửa cần vận chuyển một lượng hàng. Người lái xe tính rằng nếu xếp mỗi toa 15 tấn hàng thì còn thừa lại 5 tấn, còn nếu xếp mỗi toa 16 tấn thì có thể chở thêm 3 tấn nữa. Hỏi xe lửa có mấy toa và phải chở bao nhiêu tấn hàng.

Câu 4: Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R) ta vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm). Trên cung nhỏ BC lấy một điểm M, vẽ MI ⊥ AB, MK ⊥ AC (I ∈ AB, K ∈ AC)

a) Chứng minh: AIMK là tứ giác nội tiếp đường tròn.

b) Vẽ MP ⊥ BC (P ∈ BC). Chứng minh: 40 Đề thi Toán vào lớp 10 chọn lọc - Có đáp án.

c) Xác định vị trí của điểm M trên cung nhỏ BC để tích MI.MK.MP đạt giá trị lớn nhất.

Câu 5: Giải phương trình: 40 Đề thi Toán vào lớp 10 chọn lọc - Có đáp án.

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

40 Đề thi Toán vào lớp 10 chọn lọc trên đây được VnDoc sưu tầm và chi sẻ. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn ôn tập chuẩn bị tốt cho kì thi vào THPT sắp tới. Chúc các bạn ôn thi tốt

.........................................

Ngoài 40 Đề thi Toán vào lớp 10 chọn lọc. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1.005 668.179
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Tài Liệu Miễn Phí
  Tài Liệu Miễn Phí có đề thi vào lớp 10 môn văn không ak?
  Thích Phản hồi 10:32 08/07
  • Khang Anh
   Khang Anh Bạn tham khảo nhé https://vndoc.com/de-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-mon-van/download
   Thích Phản hồi 10:40 08/07
  • Khang Anh
   Khang Anh Đề thi vào lớp 10 môn Anh thì bạn xem link này nhé https://vndoc.com/30-de-thi-vao-lop-10-mon-tieng-anh-co-dap-an/download
   Thích Phản hồi 10:41 08/07
 • black chanel
  black chanel x2 – 7x + 3 = 0. cái phương trình này tính sao anh ơi dùng đen ta không tính được anh ạ !!!
  Thích Phản hồi 17:16 08/07
  • thanos nguyễn
   thanos nguyễn x2 là cái j z 
   Thích Phản hồi 19:14 19/09
 • Linh Hà
  Linh Hà có đáp án không ạ?
  Thích Phản hồi 20:29 12/07
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm