40 Đề thi Toán vào lớp 10 chọn lọc

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected].com | Hotline: 024 2242 6188
BỘ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH
VÀO LỚP 10 THPT VÀ THPT CHUYÊN
Môn: TOÁN
BIÊN TẬP
LẠI VĂN LONG
LỜI NÓI ĐẦU
Để góp phần định ớng cho việc dạy - học các trường nhất việc ôn tập, rèn luyện năng
cho học sinh sát với thực tiễn giáo dục của tỉnh nhà nhằm nâng cao chất lượng các thi tuyển sinh, Sở
GDĐT Tĩnh phát hành B tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT THPT chuyên gồm 3 môn:
Toán, Ngữ văn Tiếng Anh.
- Môn Ngữ văn được viết theo hình thức tài liệu ôn tập.
Về cấu trúc: Hệ thống kiến thức bản của những bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 9
(riêng phân môn Tiếng Việt, kiến thức, năng chủ yếu được học từ lớp 6,7,8). Các văn bản văn học, văn
bản nhật dụng, văn bản nghị luận được trình bày theo trình tự: tác giả, tác phẩm (hoặc đoạn trích), bài
tập. Các đề thi tham khảo (18 đề) được biên soạn theo hướng: đề gồm nhiều câu kèm theo gợi ý làm
bài (mục đích để các em làm quen năng với dạng đề thi tuyển sinh vào lớp 10).
Về nội dung kiến thức, năng: Tài liệu được biên soạn theo ớng bám Chuẩn kiến thức, năng
của Bộ GDĐT, trong đó tập trung vào những kiến thức bản, trọng tâm năng vận dụng.
- Môn Tiếng Anh được viết theo nh thức tài liệu ôn tập, gồm hai phần: Hệ thống kiến thức cơ
bản, trọng tâm trong chương trình THCS thể hiện qua các dạng bài tập bản một số đề thi tham khảo
(có đáp án).
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected].com | Hotline: 024 2242 6188
- Môn Toán được viết theo hình thức Bộ đề ôn thi, gồm hai phần: một phần ôn thi vào lớp 10
THPT, một phần ôn thi vào lớp 10 THPT chuyên dựa trên cấu trúc đề thi của Sở. Mỗi đề thi đều lời
giải tóm tắt kèm theo một số lời bình.
Bộ tài liệu ôn thi này do các thầy, giáo lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục Trung học - Sở
GDĐT; cốt cán chuyên môn các bộ môn của Sở; các thầy, giáo Giáo viên giỏi tỉnh biên soạn.
Hy vọng đây Bộ tài liệu ôn thi chất lượng, góp phần quan trọng nâng cao chất ợng dạy -
học các trường THCS kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THPT chuyên năm học 2011-2012
những năm tiếp theo.
Mặc đã sự đầu lớn về thời gian, trí tuệ của đội ngũ những người biên soạn, song không
thể tránh khỏi những hạn chế, sai sót. Mong được sự đóng góp của các thầy, giáo các em học sinh
trong toàn tỉnh để Bộ tài liệu được hoàn chỉnh hơn.
Chúc các thầy, giáo các em học sinh thu được kết quả cao nhất trong các kỳ thi sắp tới!
biªn tËp
LẠI VĂN LONG
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected].com | Hotline: 024 2242 6188
A - PHẦN ĐỀ BÀI
I - ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
ĐỀ SỐ 1
Câu 1: a) Cho biết a =
2 3
và b =
2 3
. Tínhgiá tr biu thc:P = a + b ab.
b) Giải hệ phương trình:
3x + y = 5
x - 2y = - 3
.
Câu 2: Cho biểu thức P =
1 1 x
:
x - x x 1 x - 2 x 1
(với x > 0, x
1)
a) Rút gọn biểu thức P.
b) Tìm các giá trị của x để P >
1
2
.
Câu 3: Cho phương trình: x
2
– 5x + m = 0 (m là tham số).
a) Giải phương trình trên khi m = 6.
b) Tìm m để phương trình trên có hai nghiệm x
1
, x
2
thỏa mãn:
1 2
x x 3
.
Câu 4: Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ dây cung CD vuông góc với AB tại I (I nằm giữa A
và O ). Lấy điểm E trên cung nhỏ BC ( E khác B và C ), AE cắt CD tại F. Chứng minh:
a) BEFI là tứ giác nội tiếp đường tròn.
b) AE.AF = AC
2
.
c) Khi E chạy trên cung nhỏ BC thì tâm đường tròn ngoại tiếp ∆CEF luôn thuộc một đường thẳng
cố định.
Câu 5: Cho hai số dương a, b thỏa mãn: a + b
2 2
. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P =
1 1
a b
.
ĐỀ SỐ 2

Đề thi vào lớp 10 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu 40 đề thi Toán vào lớp 10 chọn lọc là tài liệu luyện thi vào lớp 10 môn Toán có đáp án, góp phần định hướng cho việc dạy - học ở các trường nhất là việc ôn tập, rèn luyện kĩ năng cho học sinh sát với thực tiễn giáo dục nhằm nâng cao chất lượng các kì thi tuyển sinh. Hi vọng tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán này sẽ giúp các bạn học sinh ôn thi vào lớp 10 hiệu quả.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm một số đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 - 2021 như:

Lưu ý: Để cập nhật Điểm chuẩn, điểm thi vào lớp 10 năm 2019, mời các bạn tham khảo: Điểm chuẩn, điểm thi vào lớp 10 năm 2019

A - PHẦN ĐỀ BÀI

I - ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: a) Cho biết a = 2 +√3 và b = 2 - √3. Tính giá trị biểu thức: P = a + b – ab.
b) Giải hệ phương trình: \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {3x + y = 5} \\ 
 {x - 2y = - 3} 
\end{array}} \right.

Câu 2: Cho biểu thức P = \left( {\frac{1}{{x - \sqrt x }} + \frac{1}{{\sqrt x - 1}}} \right):\frac{{\sqrt x }}{{x - 2\sqrt x + 1}} với x > 0 và x ≠ 1

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm các giá trị của x để P > 0,5

Câu 3: Cho phương trình: x2 – 5x + m = 0 (m là tham số).

a) Giải phương trình trên khi m = 6.

b) Tìm m để phương trình trên có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn: |x1 - x2| = 3.

Câu 4: Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ dây cung CD vuông góc với AB tại I (I nằm giữa A và O). Lấy điểm E trên cung nhỏ BC (E khác B và C), AE cắt CD tại F. Chứng minh:

a) BEFI là tứ giác nội tiếp đường tròn.

b) AE.AF = AC2.

c) Khi E chạy trên cung nhỏ BC thì tâm đường tròn ngoại tiếp ∆CEF luôn thuộc một đường thẳng cố định.

Câu 5: Cho hai số dương a, b thỏa mãn: a + b ≤ 2√2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}.

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: a) Rút gọn biểu thức: \frac{1}{{3 - \sqrt 7 }} - \frac{1}{{3 + \sqrt 7 }}.

b) Giải phương trình: x2 – 7x + 3 = 0.

Câu 2: a) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng d: y = - x + 2 và Parabol (P): y = x2.

b) Cho hệ phương trình: \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {4x + ay = b} \\ 
 {x - by = a} 
\end{array}} \right.. Tìm a và b để hệ đã cho có nghiệm duy nhất (x; y) = (2; -1).

Câu 3: Một xe lửa cần vận chuyển một lượng hàng. Người lái xe tính rằng nếu xếp mỗi toa 15 tấn hàng thì còn thừa lại 5 tấn, còn nếu xếp mỗi toa 16 tấn thì có thể chở thêm 3 tấn nữa. Hỏi xe lửa có mấy toa và phải chở bao nhiêu tấn hàng.

Câu 4: Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R) ta vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm). Trên cung nhỏ BC lấy một điểm M, vẽ MI ⊥ AB, MK ⊥ AC (I ∈ AB, K ∈ AC)

a) Chứng minh: AIMK là tứ giác nội tiếp đường tròn.

b) Vẽ MP ⊥ BC (P ∈ BC). Chứng minh: \widehat {MPK} = \widehat {MBC}.

c) Xác định vị trí của điểm M trên cung nhỏ BC để tích MI.MK.MP đạt giá trị lớn nhất.

Câu 5: Giải phương trình: \frac{{\sqrt {x - 2009} - 1}}{{x - 2009}} + \frac{{\sqrt {y - 2010} - 1}}{{y - 2010}} + \frac{{\sqrt {z - 2011} - 1}}{{z - 2011}} = \frac{3}{4}.

ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Giải phương trình và hệ phương trình sau:

a) x4+ 3x2– 4 = 0

b) \left\{ \begin{array}{l}
{\rm{2x + y = 1}}\\
{\rm{3x + 4y =  - 1}}
\end{array} \right.

Câu 2: Rút gọn các biểu thức:

a) A = \frac{{\sqrt 3 - \sqrt 6 }}{{1 - \sqrt 2 }} - \frac{{2 + \sqrt 8 }}{{1 + \sqrt 2 }}

b) B = \left( {\frac{1}{{{\rm{x}} - 4}} - \frac{1}{{{\rm{x + 4}}\sqrt {\rm{x}} + 4}}} \right).\frac{{{\rm{x + 2}}\sqrt {\rm{x}} }}{{\sqrt {\rm{x}} }} ( với x > 0, x 4 ).

Câu 3: a) Vẽ đồ thị các hàm số y = - x2 và y = x – 2 trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của các đồ thị đã vẽ ở trên bằng phép tính.

Câu 4: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn (O;R). Các đường cao BE và CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh: AEHF và BCEF là các tứ giác nội tiếp đường tròn.

b) Gọi M và N thứ tự là giao điểm thứ hai của đường tròn (O;R) với BE và CF. Chứng minh: MN // EF.

c) Chứng minh rằng OA

Câu 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

P={{\rm{x}}^{\rm{2}}}{\rm{ - x}}\sqrt {\rm{y}} {\rm{ + x + y - }}\sqrt {\rm{y}} {\rm{ + 1}}

ĐỀ SỐ 4

Câu 1: a) Trục căn thức ở mẫu của các biểu thức sau: \frac{4}{{\sqrt 3 }}; \frac{{\sqrt 5 }}{{\sqrt 5 - 1}}.

b) Trong hệ trục tọa độ Oxy, biết đồ thị hàm số y = ax2đi qua điểm M (- 2; \frac{1}{4}). Tìm hệ số a.

Câu 2: Giải phương trình và hệ phương trình sau:

a) \sqrt {{\rm{2x + 1}}} {\rm{ = 7 - x}}

b) \left\{ \begin{array}{l}{\rm{2x + 3y = 2}}\\{\rm{x - y = }}\dfrac{{\rm{1}}}{{\rm{6}}}\end{array} \right.

Câu 3: Cho phương trình ẩn x: x2 – 2mx + 4 = 0 (1)

a) Giải phương trình đã cho khi m = 3.

b) Tìm giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2thỏa mãn: ( x1 + 1 )2 + ( x2 + 1 )2 = 2.

Câu 4: Cho hình vuông ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại E. Lấy I thuộc cạnh AB, M thuộc cạnh BC sao cho: \widehat {{\rm{IEM}}} = {90^0}(I và M không trùng với các đỉnh của hình vuông ).

a) Chứng minh rằng BIEM là tứ giác nội tiếp đường tròn.

b) Tính số đo của góc \widehat {{\rm{IME}}}

c) Gọi N là giao điểm của tia AM và tia DC; K là giao điểm của BN và tia EM. Chứng minh CK \bot BN

Câu 5: Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh:

ab + bc + ca ≤ a2 + b2 + c2 < 2(ab + bc + ca ).

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: a. Thực hiện phép tính: \left( {\sqrt {\frac{3}{2}} - \sqrt {\frac{2}{3}} } \right).\sqrt 6

b. Trong hệ tọa độ Oxy, biết đường thẳng y = ax + b đi qua điểm A(2; 3) và điểm B(-2; 1). Tìm các hệ số a, b.

Câu 2: Giải các phương trình sau:

a. x2 - 3x + 1 = 0

b. \frac{x}{{x - 1}} + \frac{{ - 2}}{{x + 1}} = \frac{4}{{{x^2} - 1}}

Câu 3: Hai ô tô khởi hành cùng một lúc trên quãng đường từ A đến B dài 120km. Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai là 10km nên đến B trước ô tô thứ hai là 0,4 giờ. Tính vận tốc của mỗi xe.

Câu 4: Cho đường tròn (O; R), AB và CD là hai đường kính khác nhau. Tiếp tuyến tại B của đường tròn (O; R) cắt các đường thẳng AC và AD theo thứ tự E và F.

a. Chứng minh tứ giác ACBD là hình chữ nhật.

b. Chứng minh tam giác ACD đồng dạng với tam giác CBE.

c. Chứng minh tứ giác CDEF nội tiếp được đường tròn.

d. Gọi S, S1, S2 thứ tự là diện tích của tam giác AEF, BCE và tam giác BDF. Chứng minh \sqrt {{S_1}} + \sqrt {{S_2}} = \sqrt S.

Câu 5: Giải phương trình: 10\sqrt {{x^3} + 1} = 3\left( {{x^2} + 2} \right)

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

40 Đề thi Toán vào lớp 10 chọn lọc trên đây được VnDoc sưu tầm và chi sẻ. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn ôn tập chuẩn bị tốt cho kì thi vào THPT sắp tới. Chúc các bạn ôn thi tốt

.........................................

Ngoài 40 Đề thi Toán vào lớp 10 chọn lọc. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1.221 956.508
12 Bình luận
Sắp xếp theo
 • HIẾU MINH
  HIẾU MINH

  hay


  Thích Phản hồi 16:38 05/09
  • Khánh Phạm
   Khánh Phạm

   có đáp án dâu

   Thích Phản hồi 21:20 03/03
   • Nguyễn Thị Huê
    Nguyễn Thị Huê

    Tài liệu chia thành 2 phần: một phần là đề và phần sau là đáp án. Bạn kéo xuống phần sau để check đáp án đề thi nhé!

    Thích Phản hồi 15:06 04/05
  • Đặng Trung Kiên
   Đặng Trung Kiên

   ko có phần giải ak :v

   Thích Phản hồi 22:18 21/04
   • Lùn Trang
    Lùn Trang

    Ghi là có đáp án nhưng vào lại không có đáp án

    Hài hước 😂😂

    Thích Phản hồi 21:36 30/04
    • Tài Liệu Miễn Phí
     Tài Liệu Miễn Phí

     Cho em xin đề Văn, Anh mới nhất với ạ

     Thích Phản hồi 15:22 13/05
    • Trương Niềm
     Trương Niềm

     Chúc các bạn thi Cấp 3 tốt nhé 

     Thích Phản hồi 21:19 08/06
     • Trương Niềm
      Trương Niềm

      🤗

      Thích Phản hồi 21:20 08/06
      • Nhat Anh Le
       Nhat Anh Le

       có đề khó hơn k


       Thích Phản hồi 22:07 15/07
       • Nhat Anh Le
        Nhat Anh Le

        mà để 139 trang mà đáp án lại ở trang cuối

        Thích Phản hồi 22:12 15/07
        • Linh Hà
         Linh Hà có đáp án không ạ?
         Thích Phản hồi 12/07/20
         Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm