Chứng minh đồ thị hàm số luôn đi qua một điểm cố định với mọi m

Chứng minh đồ thị hàm số luôn đi qua một điểm cố định với mọi m được VnDoc biên soạn và chia sẻ. Tài liệu này gồm các dạng bài tập tìm điểm cố định mà đồ thi hàm số luôn đi qua, kèm theo đáp án chi tiết để các em dễ theo dõi, ngoài ra tài liệu tổng hợp các bài toán để các em học sinh có thể luyện tập, củng cố kiến thức. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức, chuẩn bị cho các bài thi học kì và ôn thi vào lớp 10 hiệu quả nhất. Dưới đây là nội dung chi tiết của bài, các em tham khảo nhé

I. Bài toán chứng tỏ đồ thị hàm số đi qua một điểm cố định với mọi m

+ Với một giá trị của tham số m ta được một đồ thị hàm số (dm) tương ứng. Như vậy khi m thay đổi thì đồ thị hàm số (dm) cũng thay đổi theo hai trường hợp:

- Hoặc mọi điểm của (dm) đều di động

- Hoặc có một vài điểm của (dm) đứng yên khi m thay đổi

+ Những điểm đứng yên khi m thay đổi gọi là điểm cố định của đồ thị hàm số (dm). Đó là những điểm mà đồ thị hàm số đều đi qua với mọi giá trị của m

+ Phương trình ax + b = 0 nghiệm đúng với mọi x khi và chỉ khi a = 0 và b = 0

II. Bài tập ví dụ về bài toán chứng tỏ đồ thị hàm số đi qua một điểm cố định

Bài 1: Chứng tỏ rằng với mọi m họ các đường thẳng (d) có phương trình y = (m + 1)x + 2x - m luôn đi qua một điểm cố định.

Hướng dẫn:

Gọi điểm M(x0; y0) là điểm cố định mà đường thẳng (d) luôn đi qua, sau đó tìm giá trị x0 và y0 thỏa mãn.

Lời giải:

Gọi M(x0; y0) là điểm cố định mà đường thẳng (d) luôn đi qua. Khi đó ta có:

⇔ y0 = (m + 1)x0 + 2x0 - m với mọi m

⇔ y0 = mx0 + x0 + 2x0 - m với mọi m

⇔ y0 - mx0 - 3x0 - m = 0 với mọi m

⇔ m(-x0 - 1) + (y0 - 3x0) = 0 với mọi m

\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
 - {x_o} + 1 = 0\\
{y_0} - 3{x_0} = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{x_0} = 1\\
{y_0} = 3
\end{array} \right. \Rightarrow M\left( {1;3} \right)

Vậy với mọi m, họ các đường thẳng (d) có phương trình y = (m + 1)x + 2x - m luôn đi qua một điểm M cố định có tọa độ M(1; 3)

Bài 2: Cho hàm số y = (2m - 3)x + m - 1. Chứng minh rằng đồ thị hàm số đi qua điểm cố định với mọi giá trị của m. Tìm điểm cố định ấy.

Lời giải:

Gọi M(x0; y0) là điểm cố định mà đường thẳng (d) luôn đi qua. Khi đó ta có:

y0 = (2m - 3)x0 + m - 1 với mọi m

⇔ y0 = 2mx0 - 3x0 + m - 1 với mọi m

⇔ y0 - 2mx0 - 3x0 + m - 1 = 0 với mọi m

⇔ m(-2x0 + 1) + (y0 - 3x0 - 1) = 0 với mọi m

\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
 - 2{x_o} + 1 = 0\\
{y_0} - 3{x_0} - 1 = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{x_0} = \frac{1}{2}\\
{y_0} = \frac{5}{2}
\end{array} \right. \Rightarrow M\left( {\frac{1}{2};\frac{5}{2}} \right)

Vậy với mọi m, họ các đường thẳng (d) có phương trình y = (m + 1)x + 2x - m luôn đi qua một điểm M cố định có tọa độ M\left( {\frac{1}{2};\frac{5}{2}} \right)

Bài 3: Cho hàm số y = mx + 3m - 1. Tìm tọa độ của điểm mà đường thẳng luôn đi qua với mọi m

Lời giải:

Gọi M(x0; y0) là điểm cố định mà đường thẳng (d) luôn đi qua. Khi đó ta có:

y0 = mx0 + 3m - 1 với mọi m

⇔ y0 - mx0 - 3m + 1 = 0 với mọi m

⇔ m(-x0 - 3) + (y0 + 1) = 0 với mọi m

\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
 - {x_0} - 3 = 0\\
{y_0} + 1 = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{x_0} =  - 3\\
{y_0} =  - 1
\end{array} \right. \Rightarrow M\left( { - 3; - 1} \right)

Vậy với mọi m, họ các đường thẳng (d) có phương trình y = (m + 1)x + 2x - m luôn đi qua một điểm M cố định có tọa độ M(-3; -1)

Bài 4: Cho hàm số y = (m - 1)x + 2020. Tìm điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn đi qua với mọi giá trị của m

Lời giải:

Gọi M(x0; y0) là điểm cố định mà đường thẳng (d) luôn đi qua. Khi đó ta có:

y0 = (m - 1)x0 + 2020 với mọi m

⇔ y0 - mx0 - x0 - 2020 = 0 với mọi m

⇔ -mx0 + (y0 - x0 - 2020) = 0 với mọi m

\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{x_0} = 0\\
{y_0} - {x_0} - 2020 = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{x_0} = 0\\
{y_0} = 2020
\end{array} \right. \Rightarrow M\left( {0;2020} \right)

Vậy với mọi m, họ các đường thẳng (d) có phương trình y = (m + 1)x + 2x - m luôn đi qua một điểm M cố định có tọa độ M(0; 2020)

III. Bài tập tự luyện về bài toán chứng minh đồ thị hàm số luôn đi qua một điểm cố định

Bài 1: Cho hàm số bậc nhất y = (m + 1)x - 2m (dm). Chứng minh rằng đồ thị hàm số (dm) luôn đi qua 1 điểm cố định với mọi m

Bài 2: Cho hàm số y = (m - 1)x + m + 3. Tìm điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn đi qua với mọi m

Bài 3: Cho hàm số y = (2m - 3)x + m - 5. Chứng minh họ đường thẳng luôn đi qua điểm cố định khi m thay đổi. Tìm điểm cố định ấy.

Bài 4: Cho hàm số y = (m + 2)x + 2m - 1. Chứng minh đồ thị hàm số luôn đi qua một điểm cố định khi m thay đổi. Tìm điểm cố định ấy.

Bài 5: Chứng minh rằng đồ thị hàm số y = (m + 2)x + m - 1 luôn đi qua một điểm cố định với mọi m, hãy xác định điểm đó

Bài 6: Cho hàm số y = mx - 2. Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, đồ thị hàm số đã cho luôn đi qua một điểm cố định.

Bài 7: Tìm điểm cố định mà mỗi đường thẳng sau luôn đi qua với mọi giá trị của m:

a, y = (m - 2)x + 3

b, y = mx + (m + 2)

c, y = (m - 1)x + (2m - 1)

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chứng minh đồ thị hàm số luôn đi qua một điểm cố định với mọi m được VnDoc chia sẻ trên đây, sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu tham khảo, rèn luyện làm quen với nhiều bài toán chứng tỏ đồ thị hàm số đi qua một điểm cố định với mọi m. Chúc các em học tốt, dưới đây là một số tài liệu môn Toán lớp 9 các em tham khảo nhé

-----------------

Ngoài chuyên đề chứng tỏ đồ thị hàm số luôn đi qua một điểm với mọi m Toán 9, mời các bạn học sinh tham khảo thêm các đề thi học kì 2 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, ... và các đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với bài tập về chuyên đề này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

Đánh giá bài viết
21 75.328
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm