Toán nâng cao lớp 9 Chủ đề 5: Hệ phương trình

| Ch đề 5. Hệ phương trình
Câu 1000. [id4371](TS10 Hòa Bình năm 2018-2019) Giải hệ phương trình:
1
x
+
2
y + 1
= 4
2
x
1
y + 1
= 3
Câu 1001. [id4372](TS10 Hải Phòng năm 2018-2019) Giải hệ phương trình
(
3x +
p
y + 6 = 11
5x
p
y + 6 = 13
Câu 1002. [id4373](TS10 Thái Nguyên năm 2018-2019) Giải hệ phương trình
(
3(x + 1) + 2(x + 2y) = 4
4(x + 1) (x + 2y) = 9
Câu 1003. [id4374](TS10 Nội năm 2018-2019) Giải hệ phương trình
(
4x |y + 2| = 3
x + 2 |y + 2| = 3
Câu 1004. [id4375](TS10 Vũng Tàu năm 2018-2019) Giải hệ phương trình
(
x y = 1
2x + y = 5
Câu 1005. [id4376](TS10 Bình Dương năm 2018-2019) Giải hệ phương trình
(
9x + y = 11
5x + 2y = 9
Câu 1006. [id4377](TS10 Bình Phước năm 2018-2019) Không sử dụng máy tính, giải hệ
phương trình sau:
(
3x + y = 5
2x y = 10
Câu 1007. [id4378](TS10 Bắc Cạn năm 2018-2019) Giải hệ phương trình
(
2x 3y = 1
x 2y = 1
Câu 1008. [id4379](TS10 Bắc Giang năm 2018-2019) Giải hệ phương trình
(
x + 4y = 8
2x + 5y = 13
Câu 1009. [id4380](TS10 Bắc Ninh năm 2018-2019) Giải hệ phương trình
(
x + 2y = 5
3x y = 1
Câu 1010. [id4381](TS10 Bến Tre năm 2018-2019) Giải hệ phương trình:
(
x + 2y = 12
3x y = 1
Câu 1011. [id4382](TS10 Cao Bằng năm 2018-2019) Giải hệ phương trình
(
x y = 6
2x + y = 3
Câu 1012. [id4383](TS10 Gia Lai năm 2018-2019) Không sử dụng y tính cầm tay, giải hệ
phương trình
(
2x y = 1
x 2y = 4
Câu 1013. [id4384](TS10 Hưng Yên năm 2018-2019) Cho hệ phương trình
(
3x y = 2m + 3
x + 2y = 3m + 1
( m tham số).
1. . Giải hệ phương trình với m = 2 .
2. . Tìm m để hệ phương trình nghiệm (x; y) thỏa mãn điều kiện x
2
+ y
2
= 5
106
Câu 1014. [id4385](TS10 Hưng Yên năm 2018-2019) Biết (a; b) nghiệm của hệ phương
trình
(
4x 3y = 2
x + y = 4
. Khi đó giá trị của biểu thức 2a
2
b
2
là:
A. 4. . B. 8. . C. 12. . D. 4. .
Câu 1015. [id4386](TS10 Hải Dương năm 2018-2019) Giải hệ phương trình
(
3x = 17 y
x 2y = 1.
Câu 1016. [id4387](TS10 Lào Cai năm 2018-2019) Cho hệ phương trình:
(
x + ay = 3a
ax + y = 2 a
2
(I)
với a tham số.
1. Giải hệ phương trình (I) khi a = 1 ;
2. Tìm a để hệ phương trình (I) nghiệm duy nhất (x; y) thỏa mãn
2y
x
2
+ 3
số nguyên
Câu 1017. [id4388](TS10 Lâm Đồng năm 2018-2019) Giải hệ phương trình:
(
2x + y = 1
x 3y = 11
Câu 1018. [id4389](TS10 Ninh Bình năm 2018-2019) Giải hệ phương trình:
(
x + 2y = 5
x y = 2
Câu 1019. [id4390](TS10 Phú Yên năm 2018-2019) Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm?
A.
(
y = 2x 3
y = x + 5
. B.
(
y = 2x 3
y = 2x + 1
. C.
(
y = 2x 3
y = 4x 6
. D.
(
y = 2x 3
y = x + 3
.
Câu 1020. [id4391](TS10 Quảng Ngãi năm 2018-2019) Giải hệ phương trình
(
3x 2y = 3
2x + 2y = 8
Câu 1021. [id4392](TS10 Thanh Hóa năm 2018-2019) Giải hệ phương trình:
(
2x y = 6
5x + y = 20
Câu 1022. [id4393](TS10 T Vinh năm 2018-2019) Giải hệ phương trình
(
2x y = 8
3x + 2y = 5
Câu 1023. [id4394](TS10 Tây Ninh năm 2018-2019) Giải hệ phương trình
(
3x 2y = 4
x + 3y = 5
Câu 1024. [id4395](TS10 Vĩnh Phúc năm 2018-2019) Số nghiệm của hệ phương trình
(
x y = 1
3x + 2y = 4
A. 1. B. 2. C. vô số. D. 0.
Câu 1025. [id4396](TS10 Yên Bái năm 2018-2019) Tìm tất cả các giá trị của a , b để hệ
phương trình
(
2x + by = 4
bx ay = 5
nghiệm (x; y) = (1; 2) .
A. a = 2 , b = 2 . B. a = 4 , b = 3 . C. a = 3 , b = 4 . D. a = 4 , b = 5 .
Câu 1026. [id4397](TS10 Yên Bái năm 2018-2019) Giải hệ phương trình
(
2x y = 1
4x + y = 5
A. (x; y) = (1; 1) . B. (x; y) = (1; 1) .
C. (x; y) = (1; 1) . D. (x; y) = (1; 1) .
107
Câu 1027. [id4398](TS10 Nghệ An năm 2018-2019) Giải hệ phương trình
(
x(2x 2y + 1) = y
y + 2
1 x 2x
2
= 2(1 + y)
2
.
Câu 1028. [id5304](TS10 chuyên Bình Định năm 2018-2019) Giải hệ phương trình:
x + y
4
x
4
y
= 3
x + y +
6
x + y
= 5
Câu 1029. [id5305](TS10 chuyên Nội năm 2018-2019) Giải hệ phương trình :
(
xy(x + y) = 2
x
3
+ y
3
+ x
3
y
3
+ 7 (x + 1) (y + 1) = 31
xy x y = 5
1
x
2
2x
+
1
y
2
2y
=
2
3
x
2
+ y
2
+ x + y = (x + 1) (y + 1)
x
y + 1
2
+
y
x + 1
2
= 1
Câu 1032. [id5308](TS10 chuyên Lâm Đồng năm 2018-2019) Giải hệ phương trình:
(
x
2
+ y
2
+ x + y = 18
xy(x + 1)(y + 1) = 72
Câu 1033. [id5309](TS10 chuyên Nghệ An (2) năm 2018-2019) Giải hệ phương trình
x +
1
x
+ y
1
y
= 3
x
2
+
1
x
2
+ y
2
+
1
y
2
= 5
Câu 1034. [id5310](TS10 chuyên Quảng Bình năm 2018-2019) Giải hệ phương trình
8x
3
+
27
y
3
= 18
4x
2
y
+
6x
y
2
= 1
Câu 1035. [id5311](TS10 chuyên T Vinh năm 2018-2019)Giải hệ phương trình:
(
x
2
+ y
2
= 2y + 1
xy = x + 1
Câu 1036. [id5312](TS10 chuyên Vĩnh Phúc năm 2018-2019) Giải hệ phương trình :
(
x
2
+ y
2
= 5
x + y + xy = 5
Câu 1037. [id5313](TS10 chuyên Hưng Yên thi chung năm 2018-2019) Cho hệ phương
trình
(
x + 2y = m + 3
2x 3y = m
(1) (m tham số)
1. Giải hệ phương trình (1) khi m = 1
108
Câu 1031. [id5307](TS10 chuyên Hưng Yên năm 2018-2019)Giải hệ phương trình
Câu 1030. [id5306](TS10 chuyên Tĩnh năm 2018-2019) Giải hệ phương trình:

Chủ đề 5: Hệ phương trình lớp 9

Chủ đề 5: Hệ phương trình được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Hy vọng với tài liệu này các bạn học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu ôn tập, củng cố thêm kiến thức, chuẩn bị tốt cho kì thi HSG lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 sắp tới. Chúc các bạn học tốt, mời các bạn tham khảo

VnDoc đã chia sẻ trên đây Chủ đề 5: Hệ phương trình. Nội dung gồm các câu hỏi về Hệ phương trình giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt cho kì thi HSG lớp 9 sắp tới. Chúc các bạn học tốt, mời các bạn tham khảo

Ngoài Chủ đề 5: Hệ phương trình. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
5 2.422
Sắp xếp theo

Thi vào lớp 10 môn Toán

Xem thêm