Toán nâng cao lớp 9 Chủ đề 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình - hệ phương trình

| Ch đề 6. Giải bài toán bằng cách lập pt- hệ pt
Câu 1172. [id4401](TS10 Bình Dương năm 2018-2019) Một người dự định đi xe y từ tỉnh
A đến tỉnh B cách nhau 90 km trong mộ thời gian đã định. Sau khi đi được 1 giờ, người đó nghỉ 9
phút. Do đó, để đến tỉnh B đúng hẹn, người ấy phải tăng vận tốc thêm 4 km/h. Tính vận tốc lúc
đầu của người ấy
Câu 1173. [id4402](TS10 Bình Phước năm 2018-2019) Quãng đường AB dài 50 km . Hai xe
y khởi hành cùng một lúc từ A đến B . Vận tốc xe thứ nhất lớn hơn vận tốc xe thứ hai 10 km/h
, nên xe thứ nhất đến B trước xe thứ hai 15 phút. Tính vận tốc của mỗi xe
Câu 1174. [id4403](TS10 Bình Thuận năm 2018-2019) Quãng đường AB dài 120 km . Hai ô
to khởi hành cùng một lúc từ A đến B . Mỗi giờ ô thứ nhất chạy nhanh hơn ô thứ hai 12 km
nên đến trước ô thứ hai 30 phút. Tính vận tốc của ô thứ nhất
Câu 1175. [id4404](TS10 Bắc Cạn năm 2018-2019) Quãng đường từ A đến B dài 60 km. Một
ca xuôi dòng từ A đến B rồi ngược dòng từ B về A mất tổng cộng 8h. Tính vận tốc thực của ca
nô, biết vận tốc dòng nước 4 km/h
Câu 1176. [id4405](TS10 Bắc Ninh năm 2018-2019) Nhân dịp Tết Thiếu nhi 01/6, một nhóm
học sinh cần chia đều một số lượng quyển vở thành các phần quà để tặng cho các em nhỏ tại một
mái ấm tình thương. Nếu mỗi phần quà giảm 2 quyển thì các em sẽ thêm 2 phần quà nữa, còn
nếu mỗi phần quà giảm 4 quyển thì các em sẽ thêm 5 phần quà nữa. Hỏi ban đầu bao nhiêu
phần quà và mỗi phần quà bao nhiêu quyển vở.
Câu 1177. [id4406](TS10 Cao Bằng năm 2018-2019) Trong lúc học nhóm, bạn Nam yêu cầu
bạn Linh và bạn Mai mỗi người chọn một số tự nhiên sao cho hai số này hơn kém nhau 6 và tích
của chúng bằng 280 . Vy hai bạn Linh và Mai phải chọn những số nào
Câu 1178. [id4407](TS10 Mau năm 2018-2019) Một sân trường hình chữ nhật chu vi
220 m. Ba lần chiều dài hơn 4 lần chiều rộng 50 m. Tính diện tích sân trường
Câu 1179. [id4408](TS10 Cần Thơ năm 2018-2019) Khi thực hiện y dựng trường điển hình
đổi mới năm 2017 , hai trường trung học sở A và B tất cả 760 học sinh đăng tham gia nội
dung hoạt động trải nghiệm. Đến khi tổng kết, số học sinh tham gia đạt t lệ 85% so với số đã đăng
. Nếu tính riêng thì t lệ học sinh tham gia của trường A và trường B lần lượt 80% và 89, 5% .
Tính số học sinh ban đâu đăng tham gia của mỗi trường
Câu 1180. [id4409](TS10 Gia Lai năm 2018-2019) Một hình chữ nhật diện tích bằng 360
m
2
. Nếu tăng chiều rộng lên 3 m và giảm chiều dài đi 10 m thì được một hình chữ nhật mới
diện tích bằng diện tích hình chữ nhật ban đầu. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu
Câu 1181. [id4410](TS10 Nội năm 2018-2019) Một mảnh đất hình chữ nhật chu vi
bằng 28 mét và độ dài đường chéo bằng 10 mét. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó theo
đơn vị mét
Câu 1182. [id4411](TS10 Tĩnh năm 2018-2019) Hai người công nhân cùng làm chung một
công việc thì hoàn thành trong 16 giờ. Nếu người thứ nhất làm 3 giờ và người thứ hai làm hai giờ thì
họ làm được
1
6
công việc. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người hoàn thành việc đó trong bao lâu?
Câu 1183. [id4412](TS10 Hòa Bình năm 2018-2019) Do cải tiến kỹ thuật nên tổng sản lượng
thu hoạch cam nhà bác Minh năm 2017 đạt 80 tấn, tăng 20% so với năm 2016. Hỏi năm 2016 nhà
bác Minh thu hoạch được bao nhiêu tấn cam?
Câu 1184. [id4413](TS10 Hưng Yên năm 2018-2019) Số nhà của bạn Nam một số tự nhiên
hai chữ số. Nếu thêm chữ số 7 vào bên trái số đó thì được một số hiệu A . Nếu thêm chữ số
7 vào bên phải số đó thì được một số hiệu B . Tìm số nhà bạn Nam, biết A B = 252.
A. 45. . B. 49. . C. 54. . D. 90. .
122
Câu 1185. [id4414](TS10 Hải Dương năm 2018-2019) Quãng đường Hải Dương Hạ Long
dài 100km . Một ô đi từ Hải Dương đến Hạ Long rồi nghỉ đó 8 giờ 20 phút, sau đó trở v Hải
Dương hết tất cả 12 giờ. Tính vận tốc của ô lúc đi, biết vận tốc ô lúc v nhanh hơn vận tốc
lúc đi 10km/h
Câu 1186. [id4415](TS10 Hải Phòng năm 2018-2019) Khoảng cách giữa hai thành phố A và
B 144km . Một ô khởi hành từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc không đổi trên cả
quãng đường. Sau khi ô đi được 20 phút, ô thứ hai cũng đi từ thành phố A đến thành phố B
với vận tốc lớn hơn vận tốc của ô thứ nhất 6km/h (vận tốc không đổi trên cả quãng đường).
Biết rằng cả hai ô đến thành phố B cùng một lúc
1. Tính vận tốc của hai xe ô
2. Nếu trên đường biển báo cho phép xe chạy với vận tốc tối đa 50km/h thì hai xe ô trên,
xe nào vi phạm giới hạn về tốc độ
Câu 1187. [id4416](TS10 Khánh Hòa năm 2018-2019) Hai người cùng y một bức tường.
Sau khi làm được 4 giờ, người thứ nhất nghỉ, người thứ hai tiếp tục y thêm 8 giờ nữa thì hoàn
thành bức tường. Hỏi nếu ngay từ đầu chỉ một người y thì sau bao lâu bức tường được hoàn thành,
biết rằng người thứ nhất y bức tường đó nhanh hơn người thứ hai 6 giờ?
Câu 1188. [id4417](TS10 Kiên Giang năm 2018-2019) Bạn Nam mua hai món hàng và phải
trả tổng cộng 480.000 đồng, trong đó đã tính cả 40.000 đồng thuế giá trị gia tăng (viết tắt thuế
VAT). Biết rằng thuế VAT đối với mặt hàng thứ nhất 10% , thuế VAT đối với mặt hàng thứ hai
8% . Hỏi nếu không kể thuế VAT thì bạn Nam phải trả mỗi món hàng bao nhiêu tiền?
Câu 1189. [id4418](TS10 Lai Châu năm 2018-2019) Hai ô khởi hành cùng một lúc từ A
trên quãng đường AB dài 120 km. Mỗi giờ ô thứ nhất chạy nhanh hơn ô thứ hai 10 km, nên
đã đến B sớm hơn ô thứ hai 0, 4 giờ. Tính vận tốc của ô thứ nhất
Câu 1190. [id4419](TS10 Lâm Đồng năm 2018-2019) Một người đi xe đạp từ A đến B cách
nhau 36 km . Khi đi từ B trở v A , người đó tăng vận tốc thêm 3 km/h , vậy thời gian v ít hơn
thời gian đi 36 phút. Tính vận tốc của người đi xe đạp khi đi từ A đến B
Câu 1191. [id4420](TS10 Nghệ An năm 2018-2019) Nhân ngày sách Việt Nam, 120 học sinh
khối 8 và 100 học sinh khối 9 cùng tham gia phong trào xây dựng “T sách nhân ái”. Sau một thời
gian phát động, tổng số sách cả hai khối đã quyên góp được 540 quyển. Biết rằng mỗi học sinh
khối 9 quyên góp nhiều hơn mỗi học sinh khối 8 một quyển. Hỏi mỗi khối đã quyên góp được bao
nhiêu quyển sách (Mỗi học sinh cùng một khối quyên góp số lượng sách như nhau)
Câu 1192. [id4421](TS10 Ninh Bình năm 2018-2019) Một hình chữ nhật chu vi bằng 28
cm. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật, biết rằng nếu tăng chiều dài thêm 1 cm và tăng
chiều rộng thêm 2 cm thì diện tích của hình chữ nhật đó tăng thêm 25 cm2
Câu 1193. [id4422](TS10 Phú Thọ năm 2018-2019) Hai bạn Hòa và Bình 100 quyển sách.
Nếu Hòa cho Bình 10 quyển sách thì số quyển sách của Hòa bằng
3
2
số quyển sách của Bình. Hỏi lúc
đầu mỗi bạn bao nhiêu quyển sách ?
Câu 1194. [id4423](TS10 Phú Yên năm 2018-2019) Giải bài toán bằng cách lập phương trình
hoặc hệ phương trình
Nếu mở cả hai vòi nước chảy vào một b cạn thì sau 3 giờ b đầy nước. Nếu mở riêng từng vòi thì
vòi thứ nhất làm đầy b nhanh hơn vòi thứ hai 2 giờ 30 phút. Hỏi nếu mở từng vòi thì mỗi vòi
chảy bao lâu đầy b
Câu 1195. [id4424](TS10 Quảng Ngãi năm 2018-2019) Một trường học A tổng số giáo
viên 80 . Hiện tại, tuổi trung bình của giáo viên 35 . Trong đó, tuổi trung bình của giáo viên
nữ 32 và tuổi trung bình của giáo viên nam 38 . Hỏi trường học đó bao nhiêu giáo viên nữ
và bao nhiêu giáo viên nam?
123
Câu 1196. [id4425](TS10 Quảng Ninh năm 2018-2019)Một xe ô đi từ A đến B theo đường
quốc lộ dài 156 km với vận tốc không đổi. Khi từ B v A , xe đi đường cao tốc mới nên quãng
đường giảm được 36 km so với lúc đi và vận tốc tăng so với lúc đi 32 km/h. Tính vận tốc ô khi
đi từ A đến B , biết thời gian đi nhiều hơn thời gian v 1 giờ 45 phút
Câu 1197. [id4426](TS10 Quảng Trị năm 2018-2019) Một mảnh đất hình chữ nhật diện
tích 360m
2
. Nếu tăng chiều rộng 2m và giảm chiều dài 6m thì diện tích mảnh đất không đổi. Tính
chu vi của mảnh đất lúc đầu
Câu 1198. [id4427](TS10 c Trăng năm 2018-2019) Đua ghe ngo một trong những nét
văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Cuộc đua luôn thu hút hàng
trăm ngàn người tham dự vào dịp lễ hội Ok-om-bok hàng năm (rằm tháng 10 âm lịch). Đua ghe ngo
dịp để các đội ghe đến tham gia tranh tài, qua đó nhằm tôn vinh, nâng cao ý thức bảo tồn di sản
văn hóa truyền thống của địa phương, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, khơi dậy niềm tự hào,
tinh thần yêu quê hương, đất nước. Tại lễ hội đua ghe ngo c Trăng, 56 đội ghe trong và ngoài
đăng tham gia. Lúc đầu ban tổ chức dự kiến chia 56 đội thành các bảng đấu với số đội mỗi
bảng bằng nhau. Tuy nhiên, đến ngày bc thăm chia bảng thì 1 đội không tham dự được, vậy
ban tổ chức quyết định tăng thêm mỗi bảng 1 đội, do đó tổng số bảng đấu giảm đi 3 bảng. Hỏi số
bảng dự kiến lúc đầu bao nhiêu?
Câu 1199. [id4428](TS10 Sơn La năm 2018-2019) Hai ô cùng khởi hành một lúc trên quãng
đường từ A đến B dài 120 km. Mỗi giờ ô thứ nhất chạy nhanh hơn ô thứ hai 10 km nên đến
trước ô thứ hai 0,4 giờ. Tìm vận tốc mỗi ô
Câu 1200. [id4429](TS10 Thừa Thiên Huế năm 2018-2019) Để phục vụ cho Festival Huế
2018 , một sở sản xuất nón dự kiến làm ra 300 chiếc nón trong một thời gian đã định. Do
được b sung thêm nhân công nên mỗi ngày sở đó làm ra được nhiều hơn 5 chiếc nón so với
dự kiến ban đầu, vậy sở sản xuất đã hoàn thành 300 chiếc nón sớm hơn 3 ngày so với thời
gian đã định. Hỏi theo dự kiến ban đầu, mỗi ngày sở đó làm ra bao nhiêu chiếc nón lá? Biết rằng
số chiếc nón làm ra mỗi ngày bằng nhau và nguyên chiếc
Câu 1201. [id4430](TS10 Tiền Giang năm 2018-2019) Hai bến sông A và B cách nhau 60 km.
Một ca đi xuôi dòng từ A đến B rồi ngược dòng từ B v A . Thời gian đi xuôi dòng ít hơn thời
gian đi ngược dòng 20 phút. Tính vận tốc ngược dòng của ca nô, biết vận tốc xuôi dòng lớn hơn
vận tốc ngược dòng của ca 6 km/h
Câu 1202. [id4431](TS10 TPHCM năm 2018-2019) Mối quan hệ giữa thang nhiệt độ F
(Fahrenheit) và thang nhiệt độ C (Celsius) được cho bởi công thức T
F
= 1, 8.T
C
+ 32, trong đó
T
C
nhiệt độ tính theo độ C và T
F
nhiệt độ tính theo độ F.
1. Hỏi 25
C ứng với bao nhiêu độ F .
2. Các nhà khoa học đã tìm ra mối liên hệ giữa A số tiếng kêu của một con dế trong một phút
và T
F
nhiệt độ thể của bởi công thức A = 5, 6.T
F
275 , trong đó T
F
nhiệt độ tính
theo độ F . Hỏi nếu con dế u 106 tiếng trong 1 phút thì nhiệt độ của khoảng bao nhiêu
độ C ?
Câu 1203. [id4432](TS10 TPHCM năm 2018-2019) Siêu thị A thực hiện chương trình giảm
giá cho khách hàng mua loại túi bột giặt 4kg như sau: Nếu mua 1 túi thì được giảm giá 10.000 đồng
so với giá niêm yết. Nếu mua 2 túi thì túi thứ nhất được giảm 10.000 đồng và túi thứ hai được giảm
20.000 đồng so với giá niêm yết. Nếu mua từ túi thứ 3 trở lên thì ngoài 2 túi đầu được giảm giá như
trên, từ túi thứ ba trở đi, mỗi sẽ được giảm 20% so với giá niêm yết.
1. Bà mua 5 túi bột giặt loại 4kg siêu thị A thì phải trả số tiền bao nhiêu, biết rằng loại
túi bột giặt mau giá niêm yết 150.000 đồng/ túi.
2. Siêu thị B hình thức giảm giá khác cho loại túi bột giặt như trên là: nếu mua từ 3 túi trở
lên thì sẽ giảm giá 15% cho mỗi túi. Nếu mua 5 túi bột giặt thì nên mua siêu
thị nào để số tiền phải trả ít hơn? Biết rằng giá niêm yết của hai siêu thị như nhau
124

Chủ đề 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình - hệ phương trình lớp 9

VnDoc xin giới thiệu Chủ đề 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình - hệ phương trình. Đây là đề cương ôn tập gồm các câu hỏi về Phương trình và hệ phương trình. Hy vọng với tài liệu này các bạn học sinh sẽ có thêm tài liệu ôn tập, chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới

VnDoc đã chia sẻ trên đây Chủ đề 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình - hệ phương trình. Nội dung gồm các câu hỏi về Phương trình và hệ phương trình giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt cho kì thi HSG lớp 9 sắp tới. Chúc các bạn học tốt, mời các bạn tham khảo

Ngoài Chủ đề 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình - hệ phương trình. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 1.039
Sắp xếp theo

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán

Xem thêm