Cách ẩn hiện hàng - cột trong Excel

Cách ẩn hàng - cột trong Excel

Khi bạn tạo một tài liệu trong Excel, có thể bạn tạo ra rất nhiều dòng và cột, nhưng khi in tài liệu để báo cáo, bạn lại không muốn in một số dòng hoặc một số cột, nhưng bạn lại không muốn xóa nó đi. Excel hỗ trợ cho bạn công cụ đó là giúp ẩn hàng ẩn cột trong bảng tính.

10 cách sử dụng tính năng Paste trong Excel

Hướng dẫn cách chèn file Excel vào Word

Tổng hợp hàm excel

Hướng dẫn cách ẩn hàng - cột trong Excel

1. Cách Ẩn Hàng

Bước 1: Chọn những hàng cần ẩn đi, bạn có thể chọn 1 hàng hoặc nhiều hàng. Sau đó kích chuột phải chọn Hide.

Cách ẩn hàng - cột trong Excel

Bước 2: Ở các hàng bị ẩn đi sẽ xuất hiện một dòng in đậm, nhưng khi bạn thực hiện các thao tác thì dòng kẻ đó sẽ bị mất đi.

Cách ẩn hàng - cột trong Excel

2. Cách Hiện Hàng

Chọn cả hàng trên hàng dưới của các hàng bị ẩn, kích chuột phải chọn Unhide.

Cách ẩn hàng - cột trong Excel

Kết quả: Xuất hiện đường xanh bao quanh các hàng được khôi phục.

Cách ẩn hàng - cột trong Excel

3. Cách Ẩn Cột

Bước 1: Chọn những cột cần ẩn đi, có thể chọn 1 hoặc nhiều cột. Kích chuột phải chọn Hide.

Cách ẩn hàng - cột trong Excel

Bước 2: Ở các cột bị ẩn đi sẽ xuất hiện một dòng in đậm, nhưng khi bạn thực hiện các thao tác thì dòng kẻ đó sẽ bị mất đi.

Cách ẩn hàng - cột trong Excel

4. Cách Hiện Cột

Chọn cột bên trái và bên phải của cột bị ẩn đi, kích chuột phải chọn Unhide.

Cách ẩn hàng - cột trong Excel

Kết quả: Các cột bị ẩn sẽ được xuất hiện.

Chú ý

Các bạn chú ý là các hàng hoặc cột ẩn bị ẩn đi vẫn được sử dụng trong các phép tính toán của bạn. Các hàng cột sẽ bị ẩn tất cả bao gồm cả tiêu đề. Bạn có thể làm ẩn hoặc hiện một lúc nhiều cột bằng cách bôi đen tất cả các cột và hàng bạn muốn ẩn đi.

Các phím tắt để ẩn hiện dòng - cột trong Excel

Nếu như phiên bản Excel của bạn có hỗ trợ sử dụng phím tắt để ẩn hiện dòng cột thì bạn có thể sử dụng các phím tắt sau đây:

  • Ẩn dòng excel: Ctrl+9
  • Hiện dòng excel: Ctrl+Shift+9
  • Ẩn Cột excel: Ctrl+0
  • Hiện cột excel: Ctrl+Shift+0
Đánh giá bài viết
1 1.754
Sắp xếp theo

Thủ thuật văn phòng

Xem thêm