Bài tập trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ

Bài tập trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô là bộ tài liệu bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô. Môn kinh tế vĩ mô là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Các bài tập trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp án này là tài liệu hữu ích với các bạn sinh viện trong quá trình học tập cũng như ôn tập thi cuối kì.

Bài tập tự luận kinh tế vĩ mô có đáp án

A - Câu hỏi trắc nghiệm

1.1. Chọn câu trả lời

1. Lý do nào sau đây không phải là lý do tại sao lại nghiên cứu kinh tế học?

a. Để biết cách thức người ta phân bổ các tài nguyên khan hiếm để sản xuất ra các hàng hoá.

b. Để biết cách đánh đổi số lượng hàng hoá lấy chất lượng cuộc sống.

c. Để biết một mô hình có hệ thống về các nguyên lý kinh tế về hiểu biết toàn diện thực tế.

d. Để tránh những nhầm lẫn trong phân tích các chính sách công cộng.

e. Tất cả các lý do trên đều là những lý do tại sao lại nghiên cứu kinh tế học.

2. Kinh tế học có thể định nghĩa là:

a. Nghiên cứu những hoạt động gắn với tiền và những giao dịch trao đổi giữa mọi người

b. Nghiên cứu sự phân bổ các tài nguyên khan hiếm cho sản xuất và việc phân phối các hàng hoá dịch vụ.

c. Nghiên cứu của cải.

d. Nghiên cứu con người trong cuộc sống kinh doanh thường ngày, kiếm tiền và hưởng thụ cuộc sống.

e. Tất cả các lý do trên.

3. Lý thuyết trong kinh tế:

a. Hữu ích vì nó kết hợp được tất cả những sự phức tạp của thực tế.

b. Hữu ích ngay cả khi nó đơn giản hoá thực tế.

c. Không có giá trị vì nó là trừu tượng trong khi đó thực tế kinh tế lại là cụ thể.

d. "Đúng trong lý thuyết nhưng không đúng trong thực tế".

e. Tất cả đều sai.

4. Kinh tế học có thể định nghĩa là:

a. Cách làm tăng lượng tiền của gia đình.

b. Cách kiếm tiền ở thị trường chứng khoán.

c. Giải thích các số liệu khan hiếm.

d. Cách sử dụng các tài nguyên khan hiếm để sản xuất ra các hàng hoá dịch vụ và phân bổ các hàng hoá dịch vụ này cho các cá nhân trong xã hội.

e. Tại sao tài nguyên lại khan hiếm như thế.

5. Lý thuyết trong kinh tế học:

a. Có một số đơn giản hoá hoặc bóp méo thực tế.

b. Có mối quan hệ với thực tế mà không được chứng minh.

c. Không thể có vì không thể thực hiện được thí nghiệm.

d. Nếu là lý thuyết tốt thì không có sự đơn giản hoá thực tế.

e. Có sự bóp méo quá nhiều nên không có giá trị.

6. Nghiên cứu kinh tế học trùng với một số chủ đề trong:

a. Nhân chủng học.

b. Tâm lý học.

c. Xã hội học.

d. Khoa học chính trị.

e. Tất cả các khoa học trên.

Đánh giá bài viết
52 61.503
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Cao đẳng - Đại học Xem thêm