Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 14

Trắc nghiệm môn Lịch sử đảng

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 14 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 12

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 13

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 15

 • Câu 1.

  Cương lĩnh thứ ba (1951)

 • Câu 2.

  Điều lệ mới của Đảng Lao Động đã xác định Đảng đại diện cho quyền lợi của

 • Câu 3.

  Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam được Đảng ta xác định tại Đại hội II là:

 • Câu 4.

  Đai hội Đảng toàn quốc lần thứ hai đã bầu ai làm Tổng Bí thư đảng Lao Động Việt Nam?

 • Câu 5.

  “Hôm nay buổi sáng tháng ba | Mừng ngày thắng lợi Đảng ta ra đời”, hai câu thơ trên nói đến sự kiện gì?

 • Câu 6.

  Trong tiến trình hình thành và phát triển từ năm 1930 - 1951, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra bao nhiêu Cương lĩnh chính trị và vào thời điểm nào?

 • Câu 7.

  Trong cương lĩnh thứ ba (2 - 1951), Đảng ta đã khẳng định nhận thức của mình về con đường cách mạng Việt Nam. Đó là:

 • Câu 8.

  Đến năm 1951, Đảng ta đã tiến hành bao nhiêu kỳ Đại hội và trong khoảng thời gian nào?

 • Câu 9.

  Trong Cương lĩnh thứ 3 được thông qua tại Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ hai (2 - 1951), Đảng ta đã phát triển và hoàn thiện nhận thức về lực lượng cách mạng không chỉ là công nhân và nông dân mà bao gồm nhiều lực lượng dân tộc khác. Các lực lượng đó được gọi chung là:

 • Câu 10.

  Đại hội nào của Đảng đã quyết định tách 3 Đảng bộ Đảng Cộng sản ở 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia?

 • Câu 11.

  Khối liên minh nhân dân 3 nước Việt Nam - Lào và Campuchia được thành lập khi nào?

 • Câu 12.

  Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất họp năm nào?

 • Câu 13.

  Đại đoàn quân chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam (đại đoàn 308) được thành lập khi nào?

 • Câu 14.

  Đến cuối năm 1952, với sự phát triển mạnh mẽ, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã hình thành bao nhiêu đại đoàn quân chủ lực?

 • Câu 15.

  Đại đoàn quân tiên phong là đại đoàn nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 2.553
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm môn Lịch sử ĐCSVN

Xem thêm