Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 15

Trắc nghiệm môn Lịch sử đảng

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 15 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 13

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 14

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam - Phần 16

 • Câu 1.

  Ba vùng tự do là hậu phương chủ yếu trong kháng chiến chống Pháp của cách mạng Việt Nam?

 • Câu 2.

  Trong giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Pháp, nhằm thực hiện nhiệm vụ dân chủ, Đảng ta đã chủ trương thực hiện một số giải pháp. Phương án nào sau đây không phải chủ trương của Đảng ta lúc đó:

 • Câu 3.

  Nhằm đẩy mạnh thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng”, tháng 11 - 1953, Hội Nghị BCH TW lần thứ V đã thông qua

 • Câu 4.

  Ý nghĩa của quá trình thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng” đối với cuộc kháng chiến chống Pháp?

 • Câu 5.

  Một số hạn chế trong chính sách ruộng đất của Đảng ta từ 1953 - 1954?

 • Câu 6.

  Từ những nam 1950 trở đi, đế quốc Mỹ đã can thiệp ngày càng sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Theo đó đến năm 1954, viện trợ của Mỹ cho Pháp đã tăng bao nhiêu % trong ngân sách chiến tranh ở Đông Dương:

 • Câu 7.

  Với thế chủ động trên chiến trường, từ cuối 1950 đến đầu 1953 quân ta đã tổ chức nhiều chiến dịch tiêu diệt, tiêu hao sinh lực địch. Đó là:

 • Câu 8.

  Đầu năm 1953, nhằm cứu vãn tình thế ngày càng sa lầy và tìm kiếm giải pháp chính trị có “danh dự”, Pháp và Mỹ đã đưa một viên tướng Pháp sang làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương và lập kế hoạch quân sự mang tên:

 • Câu 9.

  Điểm mạnh của kế hoạch Nava của Pháp Mỹ trên chiến trường Đông Dương?

 • Câu 10.

  Trên cơ sở nắm bắt những chuyển biến của tình hình, BCH TW đã đề ra chủ trương quân sự trong Đông Xuân 1953 - 1954?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 2.301
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm môn Lịch sử ĐCSVN

  Xem thêm