Trắc nghiệm Mặt phẳng nghiêng

Trắc nghiệm Vật lý lớp 6 bài 14: Mặt phẳng nghiêng bao gồm 12 câu hỏi, bám sát chương trình học với các dạng bài trọng tâm cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trắc nghiệm Vật lý lớp 6 bài 14

Bài 1: Tác dụng của mặt phẳng nghiêng là:

A. Tăng lực kéo hoặc đẩy vật, làm thay đổi hướng của lực tác dụng vào vật

B. Giảm lực kéo hoặc đẩy vật, làm thay đổi hướng của lực tác dụng vào vật

C. Không làm thay đổi lực kéo hoặc lực đẩy vật

D. Không làm thay đổi hướng của lực tác dụng vào vật

Bài 2: Cầu thang xoắn ốc hoạt động dựa trên nguyên lí của máy cơ đơn giản nào?

A. Mặt phẳng nghiêng

B. Ròng rọc

C. Đòn bẩy

D. B, C đúng

Bài 3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Mặt phẳng nghiêng thường được làm bằng một mặt phẳng dặt dốc, dùng để kéo một vật lên cao bằng một lực ......... trọng lượng của vật.

A. lớn hơn

B. nhỏ hơn

C. bằng

D. lớn hơn bằng

Bài 4: Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa một vật lên cao có thể:

A. làm thay đổi phương của trọng lực tác dụng lên vật

B. kéo vật lên với lực kéo bằng trọng lượng của vật

C. kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật

D. kéo vật lên với lực kéo lớn hơn trọng lượng của vật

Bài 5: Muốn làm giảm lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng thì cần

A. Giảm chiều dài của mặt phẳng nghiêng, tăng góc nghiêng của mặt phẳng nghiêng

B. tăng góc nghiêng của mặt phẳng nghiêng

C. Giảm góc nghiêng của mặt phẳng nghiêng

D. Không thay đổi chiều dài và góc nghiêng của mặt phẳng nghiêng

Bài 6: Muốn đẩy một chiếc xe qua cổng có bậc cao thì phải dùng

A. Đòn bẩy

B. Ròng rọc

C. Động cơ

D. Mặt phẳng nghiêng

Bài 7: Các loại máy cơ đơn giản thường dùng là:

A. Mặt phẳng nghiêng, ròng rọc, động cơ

B. Động cơ, đòn bẩy, thước đo

C. Mặt phẳng nghiêng, ròng rọc, đòn bẩy

D. Ròng rọc, động cơ, đòn bẩy, thước đo

Câu 8. Trong các cách sau, cách nào không làm giảm được độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng?

A. tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

B. giảm chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

C. giảm chiều cao kê của mặt phẳng nghiêng.

D. tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng đồng thời giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.

Câu 9. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Dùng mặt phẳng nghiêng có thể làm………. tác dụng của lực.

A. tăng

B. thay đổi hướng

C. giảm

D. lệch đi

Câu 10. Kết luận nào là đúng khi nói về việc sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa một thùng hàng lên thùng xe ô tô?

A. Lực để kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của thùng hàng.

B. Lực để kéo vật lên bằng trọng lượng của thùng hàng.

C. Lực để kéo vật lên lớn hơn trọng lượng của thùng hàng.

D. Lực để kéo vật lên có cường độ bất kì.

Câu 11. Khi dùng mặt phẳng nghiêng

A. trọng lượng của vật giảm đi.

B. hướng của trọng lượng thay đổi

C. cả hướng và độ lớn của trọng lực thay đổi.

D. trọng lượng của vật không thay đổi.

Câu 12. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Mặt phẳng nghiêng càng nghiêng ít thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng nghiêng ……..

A. càng giảm

B. càng tăng

C. không thay đổi

D. tất cả đều đúng

Câu 13. Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng?

A. Cái kéo

B. Cầu thang gác

C. Mái nhà

D. Cái kìm

Câu 14. Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo

A. xấp xỉ hơn trọng lượng của vật.

B. đúng bằng hơn trọng lượng của vật.

C. nhỏ hơn trọng lượng của vật.

D. lớn hơn trọng lượng của vật.

Câu 15. Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa một vật nặng lên cao, có thể

A. làm thay đổi phương của trọng lực tác dụng lên vật.

B. làm giảm trọng lượng của vật.

C. kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật.

D. kéo vật lên với lực kéo lớn hơn trọng lượng của vật.

Câu 16. Có thể làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng bằng cách:

A. Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng

B. Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng

C. Vừa giảm chiều cao, vừa tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

D. cả 3 phương án trên

Câu 17. Biết độ dài của mặt phẳng nghiêng lớn hơn độ cao bao nhiêu lần thì lực dùng để kéo vật lên cao có thể nhỏ hơn trọng lượng của vật bấy nhiêu lần. Muốn kéo một vật nặng 2000N lên cao 1,2m với lực kéo 500N thì phải dùng mặt phẳng nghiêng có độ dài l bằng bao nhiêu?

A.l > 4,8m.

B.l < 4,8m

C.l = 4m.

D.l= 2,4m.

Câu 18. Sàn nhà cao hơn mặt đường 50cm. Để đưa một chiếc xe máy từ mặt đường vào nhà, người ta có thể sử dụng mặt phẳng nghiêng có độ dài l và độ cao h nào sau đây?

A. l < 50cm; h = 50cm.

B. l = 50cm; h = 50cm.

C. l > 50cm; h < 50cm.

D. l > 50cm; h = 50cm.

Câu 19. Để đưa các thùng đựng dầu lên xe tải, một người đã lần lượt dùng bốn tấm ván làm mặt phẳng nghiêng. Biết với bốn tấm ván này người đó đã đẩy thùng dầu đi lên với các lực lần lượt là: F1 = 1000N; F2 = 200N; F3 = 500N; F4 = 1200N. Hỏi tấm ván nào dài nhất?

A. Tấm ván 1

B. Tấm ván 2.

C. Tấm ván 3.

D. Tấm ván 4.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 6

1.B2.A3.B4.C5.C
6.D7.C8.B9.B10.A
11.D12.A13.B14.C15.C
16.D17.A18.D19.B
Đánh giá bài viết
4 2.030
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Vật lý 6 Xem thêm