Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 13

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 6

Nhằm giúp các em học sinh củng cố thêm kiến thức được học trong chương 1 bài 13 Vật lý lớp 6 Máy cơ đơn giản, mời các em luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 13 với các câu hỏi trắc nghiệm Lý được xây dựng bám sát nội dung chương trình học lớp 6, giúp các em ôn tập hiệu quả.

 • 1. Máy cơ đơn giản:
 • 2. Những loại máy móc, dụng cụ nào sau đây sử dụng nguyên lí của các máy cơ đơn giản:
 • Bài 3: Chọn câu sai. Trường hợp nao sau đây có thể dùng máy cơ đơn giản?
 • 4. Người ta thường sử dụng ròng rọc để làm các việc nào sau đây?
 • 5. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực…………trọng lượng của vật.
 • 6. Chọn phát biểu sai. Máy cơ đơn giản đã mang lại những lợi ích như thế nào cho con người?
 • 7. Một người thợ xây muốn dùng lực khoảng 250N để kéo một bao xi măng 50kg lên tầng thứ 10 của tòa nhà đang xây, một học sinh muốn dùng lực lớn hơn 100N để kéo một gàu nước 10kg từ giếng lên, một người nông dân muốn dùng lực khoảng 300N để dịch chuyển một hòn đá 100kg. Muốn vậy:
 • 8. Dụng cụ nào sau đây không phải là máy cơ đơn giản?
 • 9. Đường đèo qua núi là ví dụ về máy cơ đơn giản nào?
 • 10. Khi đưa một vật có khối lượng 500kg lên theo phương thẳng đứng thì cần sử dụng một lực bằng bao nhiêu?
 • 11. Trường hợp nào sau đây không phải máy cơ đơn giản dùng trong thực tế?
 • 12. Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây?
 • 13. Cầu thang xoắn là ví dụ về
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 595
Sắp xếp theo
  Vật Lý 6 Xem thêm