Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 9

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 6

Tài liệu Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 9 với các câu hỏi trắc nghiệm Lý được xây dựng bám sát theo chương trình học lớp 6, hỗ trợ quá trình dạy và học tập của thầy cô cùng các em đạt thành tích cao.

 • 1
  Lực nào dưới đây là lực đàn hồi?
 • 2
  Biến dạng của vật nào dưới dây là biến dạng đàn hồi?
 • 3

  Treo thẳng đứng một lò xo, đầu dưới gắn với một quả cân 10g thì lò xo có độ dài là 11cm; nếu thay bằng quả cân 200g thì lò xo có độ dài là 11,5cm. Hỏi nếu treo quả cân 500g thì lò xo có độ dài bao nhiêu?

 • 4

  Nếu treo quả cân 1kg vào một cái “cân lò xo”của cân có độ dài 10cm. Nếu treo quả cân 0,5kg thì lò xo có độ dài 6cm. Hỏi nếu treo quả cân 200g thì lò xo sẽ có độ dài bao nhiêu?

 • 5

  Nếu treo một quả cân 100g vào một sợi dây cao su thì khi đã đứng yên quả cân chịu tác dụng

 • 6
  Vật nào dưới đây không có tính chất đàn hồi:
 • 7

  Vật nào dưới đây có tính chất đàn hồi:

 • 8

  Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Quả nặng đứng yên. Nó chịu tác dụng đổng thời của hai lực là lực đàn hổi và………………………..

 • 9

  Lực nào dưới đây là lực đàn hồi?

 • 10

  Điền vào chỗ trống trong các câu sau: Cánh cung là một vật có tính chất đàn hồi. Khi nó bị ..., nó sẽ tác dụng vào hai đầu dây cung hai lực đàn hồi. Hai lực này cùng tác dụng vào dây cung, chúng có cùng phương, ngược chiều và là hai lực cân bằng.

 • 11

  Điền vào chỗ trống trong câu sau:

  Một người ngồi trên một chiếc xe đạp. Dưới tác dụng của ... của người, lò xo ở yên xe bị nén xuống. Nó đã bị biến dạng.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 443
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật Lý 6 Xem thêm