Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 10

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 6

Tài liệu Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 10 với các câu hỏi trắc nghiệm Lý được xây dựng bám sát theo chương trình học lớp 6, hỗ trợ quá trình dạy và học tập của thầy cô cùng các em đạt thành tích cao.

 • 1

  Một cặp sách có trọng lượng 35N thì có khối lượng bao nhiêu gam?

 • 2

  Một quyển vở có khối lượng 80g thì có trọng lượng bao nhiêu niutơn?

 • 3

  Muốn đo thể tích và trọng lượng của một hòn sỏi thì người ta phải dùng:

 • 4

  Hãy chỉ ra câu mà em cho là không đúng?

 • 5

  Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

 • 6

  Câu nào dưới đây là đúng:

 • 7

  Tìm số thích hợp để điền vào chỗ trống. Một hòn gạch có khối lượng 1600 gam. Một đống gạch có 10000 viên sẽ nặng…………… niu-tơn.

 • 8

  Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây: Lực đẩy của một lò xo bút bi lên ruột bút vào cỡ………………………..

 • 9

  Khi cân một túi đường bằng một cân đồng hồ:

 • 10

  Khi treo một vật khối lượng m1 vào lực kế thì độ dài thêm ra của lò xo lực kế là ∆l1 = 3cm. Nếu lần lượt treo vào lực kế các vật có khôi lượng m2 = 2m1, m3 = \frac{1}{3} m1 thì độ dài thêm ra của lò xo lực kế sẽ lần lượt là:

  Trắc nghiệm Vật lí 6

 • 11

  Khi ta đem cân một vật là ta muốn biết

 • 12
  Kết luận nào sai khi nói về trọng lượng của vật?
 • 13

  Với một cân Rôbecvan và hộp quả cân, phát biểu nào sau đây đúng?

 • 14

  Đơn vị nào trong các đơn vị sau đây không dùng để đo khối lượng?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 409
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật Lý 6 Xem thêm