Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 16

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 6 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh củng cố thêm kiến thức được học trong chương 1 bài 16 Ròng rọc, mời các em luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 16 với các câu hỏi trắc nghiệm Lý được xây dựng bám sát nội dung chương trình học lớp 6, giúp các em ôn tập hiệu quả.

 • 1. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của ròng rọc cố định? Ròng rọc cố định giúp
 • 2. Khi kéo một thùng nước từ dưới giếng lên, người ta thường sử dụng
 • 3. Chọn câu đúng:
 • 4. Muốn đứng ở dưới kéo một vật lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật phải dùng hệ thống ròng rọc nào dưới đây?
 • 5. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của ròng rọc động?

  Ròng rọc động có tác dụng làm lực kéo vật lên

 • 6. Sử dụng ròng rọc khi đưa một vật lên cao ta được lợi
 • 7. Trường hợp nào sau đây không sử dụng ròng rọc?
 • 8. Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực?
 • Bài 9: Ròng rọc cố định được sử dụng trong công việc nào dưới đây?
 • 10. Chọn phát biểu sai khi nói về ròng rọc:
 • 11. Tác dụng của ròng rọc:
 • 12. Ròng rọc được sử dụng trong trường hợp nào sau đây:
 • 13. Lí do chính của việc đặt ròng rọc cố định ở đỉnh cột cờ là để có thể
 • 14. Người ta dùng 1 palăng gồm 1 ròng rọc cố định và 3 ròng rọc động để đưa 1 vật có m =0,3 tấn lên độ cao 1,5m. Xác định quãng đường sợi dây phải đi

  Vì ròng rọc động cho ta lợi 2 lần về lực nhưng thệt 2 lần về đường đi nên 3 ròng rọc động cho ta lợi 2.3 = 6 lần về lực và thiệt 6 lần về đường đi, ròng rọc cố định chỉ làm thay đổi hướng của lực cứ không có tác dụng làm giảm hay tăng lực.

  Nên:

  Quãng đường sợi dây phải đi là:

  s = h.6 = 1,5.6 = 9(m)

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 1.138
Sắp xếp theo
  Vật Lý 6 Xem thêm