Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 25

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 6 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh củng cố thêm kiến thức được học trong chương 2 bài 25 Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo), mời các em luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 25 với các câu hỏi trắc nghiệm Vật lý được xây dựng bám sát nội dung chương trình học lớp 6, giúp các em ôn tập hiệu quả.

 • Bài 1: Hiện tượng vào mùa đông ở các nước vùng băng tuyết thường xảy ra sự cố vỡ đường ống nước là do:
 • Bài 2: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự nóng chảy và sự đông đặc?
 • Bài 3: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự đông đặc?
 • Bài 4: Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của nước dưới đây, câu nào đúng?
 • Bài 5: Nhiệt độ đông đảo của rượu là -117oC, của thủy ngân là -38,83oC . Ở nước lạnh người ta dùng nhiệt kế rượu hay nhiệt kế thủy ngân? Vì sao?
 • Bài 6:

  Khi đun nóng băng phiến, người ta thấy nhiệt độ của băng phiến tăng dần, khi tới 80oC nhiệt độ của băng phiến ngừng lại không tăng, mặc dù vẫn tiếp tục đun. Hỏi lúc đó băng phiến tồn tại ở thể nào?

 • Bài 7: Sự đông đặc là sự chuyển từ
 • Bài 8: Trường hợp nào sau đây xuất hiện hiện tượng đông đặc?
 • Bài 9: Chất nào trong các chất sau đây khi đông đặc thể tích không tăng?
 • Bài 10: Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự nóng chảy và đông đặc?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
17 854
Sắp xếp theo
  Vật Lý 6 Xem thêm