Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 22

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 6 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh củng cố thêm kiến thức được học trong chương 2 bài 22 Nhiệt kế, Thang đo nhiệt độ, mời các em luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 22 với các câu hỏi trắc nghiệm Lý được xây dựng bám sát nội dung chương trình học lớp 6, giúp các em ôn tập hiệu quả.

 • Bài 1:

  Đo nhiệt độ cơ thể người bình thường là 37oC. Trong thang nhiệt độ Farenhai, kết quả đo nào sau đây đúng?

  Ta có 37oC = 32oF + 37.1,8oF = 98,6oF

  ⇒ Đáp án D

 • Bài 2:

  Giá trị nhiệt độ đo được theo thang nhiệt độ Kenvin là 293K. Hỏi theo thang nhiệt độ Farenhai, nhiệt độ đó có giá trị là bao nhiêu? Biết rằng mỗi độ trong thang nhiệt độ Kenvin (1K) bằng 1 độ trong thang nhiệt độ Xenxiut (1oC) và 0oC ứng với 273K.

  - Ta có 293K = 273K + toC → t = 20oC

  - 20oC = 32oF + 20.1,8oF = 68oF

  ⇒ Đáp án C

 • Bài 3: Trong thang nhiệt độ Farenhai, nhiệt độ của nước đang sôi là:
 • Bài 4:

  Cho hai nhiệt kế rượu và thủy ngân. Dùng nhiệt kế nào có thể đo được nhiệt độ của nước đang sôi? Cho biết nhiệt độ sôi của rượu và thủy ngân lần lượt là 80oC và 357oC.

  - Nước sôi ở 100oC.

  - Vì rượu sôi ở 80oC < 100oC → không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của nước đang sôi.

  ⇒ Đáp án D

 • Bài 5: Nước ở trong trường hợp nào dưới đây có trọng lượng riêng lớn nhất?
 • Bài 6: Quan sát các nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu thấy ở phần trên của nhiệt kế thường phình ra, chỗ phình ra đó có tác dụng
 • Bài 7: Khi nhúng một nhiệt kế rượu vào nước nóng, mực rượu trong ống nhiệt kế tăng lên vì:
 • Bài 8: Phát biểu nào sau đây không đúng?
 • Bài 9: Người ta chọn thủy ngân và rượu để chế tạo nhiệt kế vì
 • Bài 10: Nhiệt kế nào sau đây có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi?
 • Bài 11: Có nhiệt kế rượu hoặc thủy ngân, nhưng không có nhiệt kế nước vì sao?
 • Bài 12. Nhiệt độ của người bình thường là ….
 • Bài 13. Nhiệt kế y tế có tác dụng để làm gì ?
 • Bài 14. Cần sử dụng loại nhiệt kế nào để đo nhiệt độ của không khí quanh ta?
 • Bài 15. Muốn kiểm tra chính xác em bé có sốt hay không, người mẹ sẽ chọn loại nhiệt kế nào trong các loại nhiệt kế sau:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 1.413
Sắp xếp theo
  Vật Lý 6 Xem thêm