Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 8

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 6

Tài liệu Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 8 với các câu hỏi trắc nghiệm Lý được xây dựng bám sát theo chương trình học lớp 6, hỗ trợ quá trình dạy và học tập của thầy cô cùng các em đạt thành tích cao.

 • 1

  Hãy chọn câu lập luận đúng trong các câu dưới đây:

 • 2

  Số liệu nào dưới đây phù hợp với một học sinh THCS?

 • 3

  Chỉ có thể nói về trọng lực của vật nào sau đây?

 • 4

  Một chiếc tàu thùy nổi được trên mặt nước là nhờ có những lực nào tác dụng vào nó?

 • 5

  Nếu so sánh một quả cân 1 kg và một tập giấy 1 kg thì:

 • 6

  Ba khối kim loại: 1kg đồng, 1kg sắt và 1kg nhôm. Khối nào có trọng lượng lớn nhất?

 • 7

  Cho 3 đại lượng: khối lượng, trọng lượng, trọng lực. Niu tơn (N) là đơn vị đo của đại lượng nào?

 • 8

  Lực nào sau đây không thể là trọng lực?

 • 9

  Một cái cốc có khối lượng bằng 200g đặt nằm cân bằng trên bàn. Lực tác dụng của mặt bàn vào cốc nhận giá trị nào trong các giá trị sau?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
17 469
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật Lý 6 Xem thêm