Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán sách Cánh Diều

Câu hỏi trắc nghiệm tập huấn môn Toán sách Cánh diều

VnDoc giới thiệu Bộ câu hỏi và đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán sách Cánh diều. Đây là phần bài tập trong Chương trình bồi dưỡng giáo viên, được để dưới dạng trực tuyến cho các bạn tham khảo và hoàn thành tốt phần bài tập của mình.

Bộ sách Cánh diều là bộ sách giáo khoa lớp 1 mới sẽ được áp dụng cho chương trình giảng dạy trong năm học mới này. Hy vọng bộ tài liệu Đáp án câu hỏi trắc nghiệm tập huấn môn Toán sách Cánh diều sẽ là tài liệu hay giúp ích cho thầy cô trong quá trình giảng dạy.

Tham khảo thêm: Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

 • 1. Việc xây dựng chương trình môn Toán phổ thông 2018 nhấn mạnh những quan điểm nào?
 • 2. Chọn phương án
 • 3. Phát biểu nào sau đây là đúng:
 • 4. Chọn đáp án đúng: Mục tiêu chung về kiến thức, kĩ năng đã được cụ thể hóa ở cấp Trung học phổ thông như thế nào?
 • 5. Chọn đáp án đúng
  Một trong những yêu cầu cần đạt của năng lực giải quyết vấn đề ở cấp tiểu học là:
 • 6. Yêu cầu cần đạt của năng lực mô hình hoá toán học của HS cấp Tiểu học là: (Chọn phương án đúng nhất)
 • 7. Yêu cầu cần đạt về năng lực giải quyết vấn đề toán học ở cấp trung học cơ sở là:

  (Chọn phương án đúng nhất)

 • 8. Các năng lực toán học bao gồm:

  (Chọn phương án đúng nhất)

 • 9. Môn Toán góp phần hình thành phát triển năng lực tự chủ và tự học thông qua: (Chọn phương án đúng nhất)
 • 10.
  Những nội dung mới thuộc mạch kiến thức Thống kê - Xác suất ở lớp 5 trong Chương trình môn Toán 2018 so Chương trình môn Toán hiện hành là:
  (Chọn phương án đúng nhất)
 • 11. Nội dung của phần kiến thức hình học phẳng trong chương trình môn Toán 2018 lớp 6 là:

  (Chọn phương án đúng nhất)

 • 12. Điểm mới then chốt trong nội dung của CT môn toán cấp Tiểu học là: (Chọn các phương án đúng)
 • 13. Nội dung giáo dục nào sau đây xuất hiện trong chương trình môn toán lớp 2 năm 2018 nhưng không có trong chương trình hiện hành:

  (Chọn phương án đúng nhất)

 • 14. Trong chương trình môn Toán lớp 1 theo chương trình GDPT 2018, nội dung giáo dục nào sau đây không được giới thiệu: (Chọn phương án đúng nhất)
 • 15. Một số điểm mới then chốt ở cấp THPT trong CT môn Toán 2018 là:

  (Chọn các phương án đúng)

 • 16. Định hướng chung trong dạy học phát triển năng lực toán học cho HS trong Chương trình môn Toán 2018 là: (Chọn các phương án đúng)
 • 17. Tổ chức tiến trình hoạt động học tập trong mô hình dạy học theo định hướng phát triển năng lực là: (Chọn các phương án đúng):
 • 18. Yêu cầu của phương pháp dạy học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh là: (Chọn phương án đúng nhất):
 • 19. Các hình thức đánh giá kết quả giáo dục Toán học gồm:

  (Chọn phương án đúng nhất)

 • 20. Nội dung đánh giá kết quả giáo dục Toán học tập trung vào: (Chọn các phương án đúng)
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.349
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 1 Xem thêm