Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

Câu hỏi trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Việt sách Cánh diều

VnDoc giới thiệu Bộ câu hỏi và đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Việt sách Cánh diều. Đây là phần bài tập trong Chương trình bồi dưỡng giáo viên, được để dưới dạng trực tuyến cho các bạn tham khảo và hoàn thành tốt phần bài tập của mình.

Bộ sách Cánh diều là bộ sách giáo khoa lớp 1 mới sẽ được áp dụng cho chương trình giảng dạy trong năm học mới này. Hy vọng bộ tài liệu Đáp án câu hỏi trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Việt sách Cánh diều sẽ là tài liệu hay giúp ích cho thầy cô trong quá trình giảng dạy.

Tham khảo thêm: Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán sách Cánh Diều

 • 1. Môn học Ngữ văn có vai trò như thế nào trong việc phát triển phẩm chất, năng lực người học?
 • 2. Cơ sở khoa học để xây dựng chương trình ngữ văn 2018 là:
 • 3. Quan điểm cơ bản xây dựng chương trình Ngữ văn 2018 là
 • 4. Chọn phương án đúng nhất: Tính mở của chương trình Ngữ văn 2018 không thể hiện ở:
 • 5. Chọn phương án đúng nhất: Mục tiêu cụ thể của chương trình Ngữ văn 2018 được quy định ở mỗi cấp học là:
 • 6. Chọn phương án đúng nhất: Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thủ của môn Ngữ văn là:
 • 7. Phát biểu nào dưới đây không chính xác về yêu cầu lựa chọn ngữ liệu dạy học môn Ngữ văn 2018 là:
 • 8. Nội dung giáo dục trong chương trình Ngữ văn 2018 được xác định dựa trên:
 • 9. Chọn phương án đúng nhất: Các mạch kiến thức tiếng Việt được xác định trong chương trình Ngữ văn 2018 là:
 • 10. Hệ thống kiến thức văn học trong chương trình môn Ngữ văn 2018 bao gồm những nội dung cơ bản:
 • 11. Dạy học tích hợp trong chương trình Ngữ văn 2018 được hiểu là:
 • 12. Trong môn Ngữ văn, giáo viên đánh giá phẩm chất, năng lực chung, năng lực đặc thù và sự tiến bộ của học sinh thông qua:
 • 13.
  “Chương trình môn Ngữ văn vận dụng các phương pháp giáo dục theo định hướng chung là dạy học tích hợp và phân hóa; đa dạng hoá các hình thức tổ chức, phương pháp và phương tiện dạy học; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh” là định hướng về phương diện:
 • 14. Thay đổi cơ bản về nội dung môn Ngữ văn 2018 so với chương trình hiện hành 2006 là:
 • 15. Điểm giống nhau giữa chương trình Ngữ văn 2018 và chương trinh Ngữ văn hiện hành là:
 • 16. Ngữ văn mới được xây dựng trên những quan điểm/nguyên tắc nào?
 • 17. Vì sao CTGDPT môn Ngữ văn lại phải xây dựng theo hướng mở?
 • 18. Các căn cứ để xác định nội dung dạy học trong môn Ngữ văn là gì?
 • 19. CTGDPT môn Ngữ văn mới đưa ra những tiêu chí và yêu cầu để xác định ngữ liệu/văn bản dạy học nào?
 • 20. Những điểm mới của CTGDPT môn Ngữ văn là gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 855
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Việt lớp 1 Xem thêm