Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 30/4)

Học trực tuyến lớp 1 môn Toán và Tiếng Việt

Phiếu bài tập trực tuyến môn Toán và Tiếng Việt lớp 1 - Ngày 30/04 là đề luyện tập trực tuyến bao gồm các bài tập khác nhau có đáp án cho các em học sinh làm bài trong thời gian nghỉ dịch Covid-19.

Để giúp học sinh tiếp tục ôn tập trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, VnDoc giới thiệu bộ phiếu bài tập tự ôn ở nhà lớp 1 với đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh có đáp án cho các em học sinh ôn tập. Đây là những bài tập dưới dạng trực tuyến nên học sinh có thể làm trực tiếp và biết kết quả khi làm xong.

Tải toàn bộ tài liệu tại đây: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 46

Lưu ý: Để làm bài, mời các bạn nhấn vào nút Bắt đầu ngay

Mời các em làm bài ngày tiếp theo: Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 30/4)

 • 1. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán
 • Bài 1. Tính:
 • 6 + 1 + 1 = ….
  8
 • 5 + 2 + 1 = ….
  8
 • 10 – 3 + 3 = ….
  10
 • Bài 2. Xếp các số: 9, 2, 8, 1, 5, 7, 4
 • a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:
  1, 2, 4, 5, 7, 8, 9
 • b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:
  9, 8, 7, 5, 4, 2, 1
 • Bài 3. Số?
 • 1 + …… = 5
  4
 • 8 - …… = 2
  6
 • 3 + …… = 9
  6
 • 7 - …… = 0
  7
 • 4 + …… = 10
  6
 • 6 + …… = 6
  0
 • Bài 4. Hồng có 16 que tính, An có 13 que tính. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu que tính?
  Cả 2 bạn có ......... que tính
  29
  Cả 2 bạn có số que tính là:
  16 + 13 = 29 que
  Đáp số: 29 que tính
 • Bài 5. Hoa có 6 cái kẹo, Lan cho Hoa thêm 3 cái kẹo nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu cái kẹo?
  Hoa có tất cả ......... cái kẹo
  9
  Hoa có tất cả số kẹo là:
  6 + 3 = 9 cái
  Đáp số: 9 cái kẹo
 • Bài 6. Trong vườn có 14 cây chuối, bố em trồng thêm 5 cây chuối. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây chuối?
  Trong vườn có tất cả ........ cây chuối
  19
  Trong vườn có tất cả số cây chuối là:
  14 + 5 =19 cây chuối
  Đáp số: 19 cây chuối
 • Bài 7. Lớp 1A trồng được 11 cây, lớp 1B trồng được 8 cây. Hỏi cả hai lớp trồng được bao nhiêu cây?
  Cả 2 lớp trồng được số cây là........... cây
  19
  Cả 2 lớp trồng được số cây là:
  11 + 8 = 19 cây
  Đáp số: 19 cây
 • 2. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Tiếng Việt
 • Điền x hay s
 • hoa …..en
 • …..inh đẹp
 • ……e đạp
 • đọc …..ách
 • Điền g hoặc gh vào chỗ chấm.
 • kẹo …… ôm
 • con ……ẹ
 • ……..i nhớ
 • Điền vào chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã:
 • a)
  trò gioi
 • b)
  sạch se
 • Điền ng hay ngh:
 • ….ư dân
 • ….ỉ hè
 • ….à voi
 • đứng ….iêm
 • Điền tr hay ch:
 • ….ăm chỉ
 • mặt ….ời
 • cá ….ê
 • chim ….ích bông
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 2.183
Sắp xếp theo

Tiếng Việt lớp 1

Xem thêm