Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 6

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 6

Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 6 với các câu hỏi trắc nghiệm Lý được xây dựng bám sát theo chương trình học lớp 6, là tài liệu tham khảo hữu ích, hỗ trợ quá trình dạy và học tập của thầy cô cùng các em đạt thành tích cao.

 • 1
  Chọn đáp án đúng. Hai lực cân bằng:
 • 2
  Phát biểu nào sau đây không đúng?
 • 3
  Lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ ép hai đầu một lò xo bút bi lại. Nhận xét về tác dụng của ngón tay lên lò xo và của lò xo lên ngón tay. Chọn câu trả lời đúng.
 • 4
  Dùng các từ thích hợp để điền vào chỗ trống: Khi một lực sĩ bắt đầu ném một quả tạ, lực sĩ đã tác dụng vào quả tạ một ……..
 • 5
  Công việc nào dưới đây không cần dùng đến lực?
 • 6
  Từ “lực” trong câu nào dưới đây chỉ sự kéo hoặc đẩy?
 • 7
  Một người cầm hai đầu dây cao su rồi kéo căng ra. Gọi lực mà tay phải người đó tác dụng lên dây cao su là F1; lực mà dây cao su tác dụng vào tay phải người đó là F1′ ; lực mà tay trái người đó tác dụng vào dây cao su là F2; lực mà dây cao su tác dụng vào tay trái người đó là F2'. Hai lực nào là hai lực cân bằng?
 • 8

  Một người kéo và một người đẩy cùng một chiếc xe lên dốc. Xe không nhúc nhích. Cặp lực nào dưới đây là cặp lực cân bằng?

 • 9

  Xét hai toa tàu thứ ba và thứ tư trong một đoàn tàu đang lên dốc. Lực mà toa tàu thứ ba tác dụng vào toa tàu thứ tư gọi là lực số 3, lực mà toa tàu thứ tư tác dụng lại toa tàu thứ ba gọi là lực số 4. Chọn câu đúng.

 • 10

  Dùng tay kéo dây chun, khi đó:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 538
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật Lý 6 Xem thêm