Trắc nghiệm Bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

Bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm 

Trắc nghiệm Bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học và Toán 6 Chương 7: Số thập phân.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tương ứng chi tiết sau đây:

 • Câu 1.

  Để tìm 25% của 50 ta làm như sau:

 • Câu 2.

  Tìm một số biết \frac{3}{5}% của nó bằng 0,3

 • Câu 3.

  Hiệu của hai số là 21. Biết 37,5% số lớn bằng 0,6 số nhỏ. Hai số đó là

 • Câu 4.

  Một lớp có chưa đến 50 học sinh. Cuối năm có 30% số học sinh xếp loại giỏi; \frac{3}{8} số học sinh xếp loại khá, còn lại là trung bình. Tính số học sinh trung bình.

 • Câu 5.

  Tìm y biết 2y + 30%y = -2,3

 • Câu 6.

  Một hình chữ nhật có chu vi là 30m. Tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là \frac{3}{2}. Hãy tính diện tích của hình chữ nhật đó.

 • Câu 7.

  Trong một khu vườn có trồng ba loại cây mít, hồng và táo. Số cây táo chiếm 30% tổng số cây, số cây hồng chiếm 50% tổng số cây, số cây mít là 40 cây. Hỏi tổng số cây trong vườn là bao nhiêu?

 • Câu 8.

  Khối lớp 6 của trường THCS có 300 học sinh. Kết quả cuối học kì I là 15 bạn chưa đạt yêu cầu, 30 bạn đạt loại giỏi, 120 bạn đạt loại khá, còn lại xếp loại trung bình. Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình?

 • Câu 9.

  Một cửa hàng bán một tấm vải trong 4 ngày. Ngày thứ nhất bán \frac{1}{6} tấm vải và 5m; ngày thứ hai bán 20% số còn lại và 10m; ngày thứ ba bán 25% số còn lại và 9m; ngày thứ tư bán \frac{1}{3} số vải còn lại. Cuối cùng, tấm vải còn lại 13m. Tính chiều dài tấm vải ban đầu.

 • Câu 10.

  Một tổ sản xuất được 900 sản phẩm. Bác Minh làm được 16% tổng số sản phẩm của tổ đó. Hỏi bác Minh làm được bao nhiêu sản phẩm?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 11
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

  Xem thêm