Trắc nghiệm Bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương

Bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương

Trắc nghiệm Bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao. Toàn bộ các câu hỏi bám sát chương trình học trên lớp để các em học sinh củng cố hệ thống lại toàn bộ bài học và Toán 6 Chương 6: Phân số.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 6 và SBT Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1

  Thứ tự thực hiện quy đồng mẫu hai hay nhiều phân số có mẫu dương là gì?

  (1) Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu

  (2) Tìm một bội chung (thường là BCNN) của các mẫu để làm mẫu chung

  (3) Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng

 • Câu 2.

  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

  \frac{-8}{17} \cdot \cdot \cdot \frac{-3}{17}

 • Câu 3.

  Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống sau \frac{17}{19}<\frac{\ldots}{19}<1

 • Câu 4.

  Quy đồng mẫu số các phân số \frac{11}{12} ; \frac{15}{16} ; \frac{23}{20}ta được các phân số lần lượt là:

 • Câu 5.

  Sắp xếp các phân số \frac{29}{40} ; \frac{28}{41} ; \frac{29}{41}theo thứ tự tăng dần ta được

 • Câu 6.

  Chọn câu đúng

 • Câu 7.

  Viết hỗn số 3\frac{2}{5}dưới dạng phân số

 • Câu 8.

   Lớp 6A có \frac{9}{35}số học sinh thích bóng bàn, \frac{3}{7} số học sinh thích bóng chuyền, \frac{4}{7}số học sinh thích bóng đá. Môn bóng nào được các bạn học sinh lớp 6A yêu thích nhất?

 • Câu 9.

   Rút gọn rồi quy đồng mẫu số các phân số\frac{3.4-3.7}{6.5+9}\frac{6.9-2.17}{63.3-119} ta được

 • Câu 10

  Số các cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn \frac{1}{18}<\frac{x}{12}<\frac{y}{9}<\frac{1}{4}

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 198
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

Xem thêm